I förra veckan veckan var det erfarehetsutbyte för alla som arbetar med insatser inom Digitaliseringslyftet hos Tillväxtverket i Stockholm. Förutom information kring deras satsning fick vi uppdaterad information från Näringsdepartementet. Ulf Savbäck, enhetschef Kompetensförsörjning och digitalisering på Tillväxtverket, och Susanna Jansson från Näringsdepartementet berättade om senaste nytt inom Smart industri och andra insatser som berör industrin. Också Produktionslyftet handläggare hos Tillväxtverket, Björn Langbeck, medverkade med reflektioner från Hannovermässan som han sammanfattade med att ”Sverige har attraktionskraft!”

Satsningen Smart industri är inne i en viktig period med mycket arbete under hösten inom programmet. Det är också en modell som möter ett starkt internationellt intresse; det rör sig inte om någon konjunkturinsats utan det är en del av den långsiktiga omställningen av industrin. Hur detta, som riktar sig mot industri och industrinära branscher, sedan kan bidra i arbetet inom andra branschers omställning är ytterligare en intressant aspekt.

Det fanns en stor samstämmighet bland alla närvarande att tona ner alla projektnamn och enskilda insatser till förmån för ett större industriprogram inom Smart industri. Den stora floran gör det svårt för företagen att se skillnaden mellan olika insatser som dessutom i många fall konkurrerar med varandra om företagens uppmärksamhet med snarlika erbjudanden. Detta var något som ”alla” – IUC, MITC, ALMI, RISE med fler – var eniga om. Jag tror att en sådan röd tråd i insatserna som ett samlat program skulle innebära är en nyckelfaktor för att både nyttja de offentliga medlen och företagens tid på bästa sätt och kommer fortsätta arbeta aktivt för att Produktionslyftet ska kunna bidra till det.

Samtidigt är det flera initiativ och insatser som under året närmar sig sitt slut. Näringsdepartementet tittar som bäst på vilka insatser inom Smart industri som ska fortsätta och Tillväxtverket är måna om att få ta del av våra intryck. Alla närvarande hade också i uppgift att berätta om exempel från de företag de arbetar med. Vi berättade om Acron, ett företag där det på kort tid hänt mycket spännande i samband med deras Produktionslyftsresa.

Acron arbetar med AM (Additive Manufacturing) och 3D-utskrifter, så de har en intressant och reell koppling till digitaliseringsfrågorna. Det är ett litet och snabbfotat företag där tekniken bakom digitaliseringen i sig inte är stötestenen utan snarare hur de bäst kan ta till vara på alla möjligheter som den erbjuder, det vill säga deras egen förändringsförmåga. Vi planerar att skriva mer om deras arbete i nyhetsbrevet framöver, så håll gärna utkik efter det!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer