Som aktiv inom FFI – Fordonsstrategisk forskning och innovation – deltog jag vid produktionsklusterkonferensen i Katrineholm, där jag modererade seminariet ”Så påverkar elektrifieringen produktion i Sverige”. I panelen fanns namnkunniga individer från både AB Volvo, Scania CV AB, Volvo Cars, FKG (Fordonskomponentgruppen) och RISE. De hade alla lite olika profetior och tankar kring tidsaspekt och annat.

Vad jag framförallt blev varse om var hur påverkade ”vår” målgrupp blir, det vill säga SMF (små och medelstora företag). Under konferensen talade jag med en leverantör till fordonsindustrin om hur de förhöll sig till förändringen; ställde de om produktionen, kunde de fortsätta leverera eller skulle de byta kundbas? Hade de påbörjat arbetet? Svaret var ”nej, vi är för sent ute …” Tyvärr är det nog något som gäller många, det finns en inställning att det blir som det blir. Det blir sällan bra.

Det är hög tid att aktivt stötta SMF inom industrin att ställa eftersom det är en så stor del av industrin som påverkas. Det är många arbetstillfällen som står på spel, stöttning krävs om de inte ska försvinna – de mindre företagen orkar inte med detta på egen hand. Vi har projekt, bland annat tillsammans FKG, som adresserar detta men arbetet måste växlas upp för att ge kraft och förmåga till SMF i leverantörsleden till fordonsindustrin.

Vi pratar mycket om strategisk coachning i de regionala projekten, där vi hjälper företagen att se hur omvärlden ser ut, vad som är på gång och vad som faktiskt pågår i den sfär där de själva befinner sig. Hur och vad kan och måste de ställa om för att vara kvar? Även om olyckan inte är framme än så saknas den rätta känslan av angelägenhet. Här har Produktionslyftet och vår metodik en stor roll att fylla.

Partner

Intressenter och finansiärer