Det känns som att nu har höstens arbete dragit igång med full kraft. Det är mycket som händer och som startas upp, vilket är både spännande och roligt. Bland annat håller vi på att planera det sista kring våra Startprogram för små och medelstora företag som planeras i höst där det känns riktigt bra med spridningen vi ser över hela landet – alla regioner är representerade, vilket vi är riktigt stolta över. Det finns fortfarande platser kvar, se här om det finns något som passar.

Dessutom är det värt att betona flera olika kopplingar till andra satsningar som vi samverkar med i Startprogrammen, där vi försöker hitta sätt att stärka varandras arbete. Vi har exempelvis inlett ett samarbete med det strategiska innovationsprogrammet LIGHTer med en planerad start av ett Startprogram i september. Vi genomför även en andra omgång av Startprogrammet med tema smart underhåll i Jönköping med start i början av oktober baserat på forskningsresultat från Produktion2030. Sedan tidigare har vi även genomfört ett Startprogram med Digilean inom Transmission och även för detta startar vi nu upp en ny omgång.

Sedan arbetar vi för fullt med det strategiska arbetet inför 2020 och framåt. En viktig del är att söka fortsatt verksamhetsbidrag från Tillväxtverket och vad som ska ingå i detta. Det är alltid en spännande tid när vi går igenom och gör om våra programskrivningar – ett tillfälle att reflektera över vad vi gör, hur vi gör det och vad vi ska eller kan göra annorlunda. Inför varje ny etapp av Produktionslyftet har vi genomfört förändringar för att stärka konceptet på olika sätt med bibehållen röd tråd, men med anpassningar och nya upplägg efter nya förutsättningar och behov hos företagen. En intressant och viktig process där vi ser stora möjligheter att samverka med både nationella och regionala initiativ för att skapa en bra helhet för företagen.

Nu ser vi fram emot Produktionslyftets reflektionsdagar i september där vi naturligtvis också tar upp dessa saker. Här får vi både inspel från externa aktörer inom närliggande områden liksom en möjlighet att sinsemellan diskutera kring våra egna erfarenheter från vårt arbete och utifrån detta se hur vi bäst går framåt. En höst att se fram emot!

Partner

Intressenter och finansiärer