Hur kan vi säkra att vi alla drar åt samma håll, att vi så att säga samdrar? Hur samdrar vi i en region utifrån våra roller som coacher, regionledare eller andra samverkande aktörer som IUCer med fler – hur? Det här kan vi sedan växla upp nationellt; hur kan vi alla dra åt samma håll för vårt gemensamma uppdrag?

Det är inte lätt eftersom rent krasst uppdragsmässigt så har vi inte alla samma ansvar. De regionala aktörerna har sina aktiviteter knutna till verksamhetsbidraget, där 18-månadersresorna inte ingår. Dessa är ett nationellt ansvar. Sedan har coacherna sina uppdrag medan IUCerna överhuvudtaget inte är inblandade i den ”kommersiella” delen av Produktionslyftet.

Vi måste se det som ett gemensamt ansvar, vi måste se på helheten. Vi vet att vi har en fungerande metodik, vi vet att företagens förändringsresor gör en skillnad och hjälper företagen i framiden. Vi måste dra åt samma håll för att så många företag som möjligt ska kunna ta sig an uppgiften.

Inom byggbranschen har de ett koncept för detta: IPD, Integrating Project Delivery. Det går kortfattat ut på ”relationskontrakt” snarare än affärskontrakt där det viktigaste är en stark relation för att ytterst samverka för projektets bästa – även på bekostnad av den egna insatsen. Det intressanta är att utvärderingar visar att de som deltar i sådana projekt också tjänar mer pengar eftersom projekten blir effektivare …

Läs gärna Per Öbergs logginlägg på Lean Forum Bygg!

Partner

Intressenter och finansiärer