Produktionslyftets centrala idé: En kultur där förnyelse och förbättring drivs av lust och egen kraft, inte av tvång.

Organisera om? Införa ny teknik eller nya arbetsredskap? Nytt affärssystem? Nya kommunikationsvägar? Mäta och styra bättre? Kompetensutveckling? Rekrytera in nya människor? Se över och trimma processerna? Hur blir det en förändring – förnyelse eller förbättring – som gör företaget långsiktigt konkurrenskraftigt?

Var ska vi egentligen lägga krutet för att få bäst effekt? Inom Produktionslyftet har vi fått en allt bättre insikt kring komplexiteten i förändringsprocesser. Det handlar inte om att välja ett spår, utan om vad jag skulle vilja benämna andra ordningens förändring – att förändra så att vi blir bättre på att ständigt förändra. För det är så att du som är en nyckelperson i ditt företag inte kan bära hela detta ansvar, att ta tag i alla förändringsbehov, på dina axlar. Detta måste vara en angelägenhet för alla – och jag menar alla – i företaget. Då handlar det om företagskulturen, att bygga en kultur där alla får bidra, där du inte bara gör ditt jobb utan också förbättrar sättet att göra det och där du både lär och lär ut. Att alla dessutom vill behöver du inte bekymra dig över: Får och kan medarbetarna så kommer de att vilja!

”Kultur äter struktur till frukost.” Det är den förändrade företagskulturen som är bräckjärnet för alla andra förändringar och det är just kulturen som lyfts fram i de utvärderingar som vi gör vid de avslutande workshopparna i de företag som medverkat i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram. De ”hårda” resultaten som är direkt mätbara finns oftast där redan men framför allt så kommer de allt starkare därefter, vilket vi såg bland annat tidigare i år när vi sammanställde de effekter de hade uppnått i 27 företag som avslutade sin Produktionslyftsmedverkan 2014-2015, och som vi besökt nyligen.

En ny företagskultur – här ligger nyckeln till andra ordningens förändring. Och här ligger Produktionslyftet verkliga styrka!

Partner

Intressenter och finansiärer