Hur hänger allt ihop? Eller, mer korrekt formulerat, som ett påstående: Allt hänger ihop! Det är dags att glömma de gamla stuprören en gång för alla. Utvecklingen händer inte i stuprör eller silos – eller den bör i alla fall inte göra det för det blir ingenting av det. Hur kan du exempelvis digitalisera din produktion om du inte har kontroll över dina flöden och processer? Kommer du att digitalisera rätt saker då?

Och automation? Det går inte att kasta in några robotar i produktionen om du inte har kontroll över denna. Det är som att implementera ny teknik när medarbetarna inte har rätt utbildning och förutsättningar. Blir det bra? Nej, det blir det inte. För allt hänger ihop.

Det här lyfter också Tillväxtverket i ett par nyligen släppta rapporter – ”Tillverkning i Sverige” och ”Utvecklingskraft i hela Sverige” – som betonar vikten och behovet av en betydligt bredare samordning mellan olika initiativ. Och det är vi måste göra det, vi som verkligen arbetar med att stötta företagen. Alla insatser måste överlag samordnas och att detta sker, som vi alltid förespråkar i Produktionslyftet och inom Lean, med ”kunden” i fokus – det vill säga företagen.

Partner

Intressenter och finansiärer