När IVF nu är en del av RISE – Research Institutes of Sweden – kan Produktionslyftet hitta nya synergier. En stor omorganisation är nu klar och börjar sätta sig. Omorganisationer innebär alltid en viss osäkerhet men samtidigt kommer många nya möjligheter, inte minst för Produktionslyftet i detta fall. Genom alla nya kollegor får vi kontakt med både nya branscher och teknikområden.

Vi vet att Produktionslyftet med sin metodik ökar förändringsvilja och förändringsförmåga inom många områden, vilket vi har dokumenterat i otaliga fall. Kan vi koppla vårt arbetssätt kring förbättrad förändringsförmåga till såväl ny forskning som innovation så leder det till ökade omställningsmöjligheter för svensk industri – och för hela samhället om vi tänker riktigt brett.

Det här är dock något vi precis börjat nosa på. I veckan besökte jag exempelvis ett kemilabb inom RISE där vi ser stora samverkansmöjligheter. RISE har en potential att leverera mycket större värden till sina kunder inom specifika områden om de tekniska landvinningarna kan passas in i ett strategiskt arbetssätt och en målmedveten förändringsresa enligt Produktionslyftets arbetssätt.

Inte minst handlar det om alla teknikskiften och skiften av affärsmodeller som nu sker till följd av digitaliseringens möjligheter. Likaså kräver klimatkrisen en snabb och dramatisk omställning där RISE driver ett mycket stort antal möjliggörande projekt och Produktionslyftet kan bidra med att resultat från dessa snabbt omsätts i förändrade arbetssätt i företag.

RISE som helhet har 2800 forskare och andra medarbetare. Inom organisationen finns ett mycket stort kunskapskapital som förtjänar ett ännu större genomslag. Tillsammans har vi en stor potential att både stärka svensk konkurrenskraft och möta våra samhällsutmaningar.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer