Beträffande vårt spännande samarbete med det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 så fick vi innan årsskiftet klart med finansieringen. Nu handlar det om att omsätta arbetet i praktiken och aktivt koppla det till hur vi samverkar på bästa sätt. Vid Produktion2030s programkontors årliga strategikonferens nyligen diskuterade vi mycket kring hur vi tillsammans kan stödja små och medelstora företag och hitta rätt arbetsmetoder för det.

Mycket handlar om att sprida och tillgängliggöra ny kunskap och teknik så att den snabbare kommer till nytta i företagen. Produktionslyftets metodik och arbetssätt är i detta sammanhang en viktig möjliggörare. Detta både för att företagen långsiktigt ska kunna skapa förändringsförmåga som i nästa steg gör att de bättre kan dra nytta av forskningsresultaten från Produktion2030s projekt, samtidigt som vi inom Produktionslyftet får möjlighet att stärka vår metodik utifrån forskningsresultaten.

Vi tittar också på hur vi kan arbeta med en gemensam kommunikation för att tydligare visa företagen den större helheten och den röda tråd som löper genom allt vårt arbete. Det är viktigt att synliggöra hur vi på ett ännu bättre sätt kan arbeta för vår gemensamma målsättning tillsammans.

I övrigt arbetar vi inom Produktionslyftet fortsatt med att förstärka våra arbetssätt för det kommande året generellt med det nya verksamhetsbidraget från Tillväxtverket. Det gäller att hitta en fungerande årsplan för det regionala arbetet som kopplar till det nationella så att vi samdrar på ett effektivt sätt, där det är viktigt att både regionledare och coacher samverkar internt på ett bra sätt.

Nu ser vi i närtid fram emot både vår regionledardag och vår gemensamma coachdag där vi ska bearbeta dessa frågor fram till konkreta aktiviteter. Sammantaget är det nu vi lägger grunden för årets arbete, vilket känns både positivt och roligt!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer