Igår genomfördes Produktionslyftets årliga coachdag på RISE i Mölndal, en mycket viktig aktivitet för att i samverkan utveckla våra arbetssätt och vår metodik för att på bästa sätt stötta företagen inom programmet. I samband med coachdagen kunde vi presentera en hel del nyheter som stärker både arbetssätt och metodik, bland annat sådant som hämtats från olika forskningsprojekt inom Produktion2030. Det är mycket inspirerande att på detta sätt kunna erbjuda de absolut senaste resultaten inom industriell forskning till en målgrupp som verkligen har möjlighet att ta till sig de möjligheter som erbjuds.

Exempel på nyheter är förstärkt material inom daglig styrning och visualisering, ekologisk hållbarhet liksom arbete för utveckling av ledarskap och strategier, hämtat från forskningsprojekt som SureBPMS, MEET och SMART PM med fler. Samtidigt pågår ett test kring nytt material för att vägleda företagen inom atomatisering/robotisering som bygger på input från flera av Produktion2030s projekt, bland andra DYNAMITE, AKTA och LoHiSwedProd. Vi ser en enorm potential i allt detta eftersom ständig utveckling är en av våra viktigaste principer inom Produktionslyftet. En resurs att ösa ur helt enkelt.

Det pågår också mycket annat spännande inom Produktionslyftet just nu. Förutom utvecklingsarbetet med avstamp i coachdagarna arbetar vi vidare med alla företag som är engagerade i programmet där det alltid är lika roligt att se de framsteg de gör. Roligt är också det fortsatt stora intresset för vårt 18-månaders Utvecklingsprogram med ett stadigt inflöde av företag. En avgörande del i arbetet är att få ihop helheten med motivering, coachning och utbildning, där det just nu pågår kurser i Göteborg och Jönköping och med planerade starter i Göteborg, Södertälje och Luleå. Det är ytterligare en resurs för företagen att ösa ur!

Partner

Intressenter och finansiärer