Med coachsamordning som ansvarsområde inom Produktionslyftet nationellt så handlar mycket just nu om Corona-hantering. Vi har för tillfället ett 30-tal företag igång och alla är naturligtvis mer eller mindre påverkade av detta. Nu gäller det att hjälpa coacherna att hantera situationen, att hitta balansen mellan att fortsätta arbetet med företagen och hänsynen till det tuffa läget.

Om det är möjligt är det mycket värdefullt att arbetet inte stannar av helt. Faktum är att vikten av coachernas arbete till och med kan ha ökat i den uppkomna situationen. Vi jobbar hårt för att de företag som har besöksrestriktioner ska få coachning och stöd på distans. Redan nu, efter bara 1-2 veckor, har vi flera exempel med både bra resultat och goda erfarenheter kring olika lösningar.

Vid sidan om uppdraget som coachsamordningen är jag också projektledare för Flaggskeppsfabriken Digital, en fortsättning på satsningen Flaggskeppsfabriken där vi samlar erfarenhet och kunskap från några av landets mest framgångsrika företag. Det handlar om att sprida lärdomar och goda exempel, där fokus i nuvarande projektet är kompetensutveckling med inriktning mot digitalisering.

Med dagens förändrade läge så har naturligtvis frågan om kompetensutveckling under eventuella korttidsförhållanden kommit upp och diskuterats livligt. Det är kanske inte något för alla, men för dem som det kan vara aktuellt för är det en möjlighet till förstärkt kompetensutveckling mitt i allt elände. I projektet känns det därför extra viktigt och värdefullt att kunna bolla idéer med både företagen och kompetensexperterna från de ingående parterna Industriarbetsgivarna, IF Metall, Teknikföretagen och RISE.

Partner

Intressenter och finansiärer