Vi har sedan några veckor tillbaka dragit igång en hel del spännande initiativ för att inom Produktionslyftet kunna erbjuda fortsatt bra utbildning och coachning men då i högre grad på distans. Det finns flera olika verktyg som vi provar, typ Teams och Zoom, med en hög grad av deltagarinvolvering med mindre ”breakout rooms” och konkluderande diskussioner. Det tar lite tid att vänja sig, det ska erkännas, och ibland är tekniken inte med oss helt men det blir allt bättre och bättre.

Ett exempel på våra utvecklade erbjudanden är det nyligen beviljade enskilda Startprogrammet med ett tydligt inslag av digitalisering. Detta kommer att kunna genomföras både genom fysiska möten och på distans. Ett annat exempel är den pågående kursen i Lean produktion på 7,5 högskolepoäng som genomförs i Jönköping. Här har två av de planerade fem träffarna genomförts på distans.

En stor förändring vid övergången till distansmöten är att det oftast krävs kortare och fler möten jämfört med de fysiska träffarna. Det är en av de lärdomar vi har att ta med oss för framtiden och som vi givetvis kommer att kunna dra nytta av även när Covid-19 förhoppningsvis är över. Förutom att fortsätta hitta nya och kreativa lösningar så gäller det nu att vi alla fortsätter att bidra till att hålla smittspridningen nere genom att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Ta hand om er därute!

Partner

Intressenter och finansiärer