Kraft att förändra – det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke … Det har varit en turbulent vår på många sätt. Samtidigt som spelplanen kraftigt har förändrats för marknader, företag och medarbetare har det om möjligt blivit än mer tydligt hur viktigt det är att skapa förutsättningar för lärande och utveckling. Detta inte minst för att kunna hantera omställningar, vara flexibel och ta vara på nya möjligheter som uppstår. Det blir också allt mer påtagligt att företag idag står inför utmaningen att skapa arbetsplatser som är å ena sidan mer produktiva, flexibla och innovativa men å andra sidan samtidigt också mer hälsosamma.

I Produktionslyftet och våra program är vi vana att hantera det sistnämnda då vi tillsammans med våra intressenter Teknikföretagen och IF Metall sedan starten haft målsättningen att främja såväl goda prestationer som goda arbetsförhållanden. I praktiken vill vi bidra till att deltagande företag utvecklar sin egen förmåga att ständigt förnya och förbättra genom att ta vara på och utveckla medarbetarna – verksamhetens viktigaste resurs – och skapa arbetsformer som realiserar detta i praktiken. Kraften blir enorm då alla medarbetare aktivt bidrar till verksamhetens utveckling.

Vi har också under min kollega Kalle Perssons ledning börjat genomföra webbinarier tillsammans med coacherna kring nya och befintliga inslag i vår metodik. Det sistnämnda ser vi stor potential i att utveckla ytterligare och insikten så här långt är att det med relativt enkla medel går att åstadkomma en hel del. Inom ramen för metodikutvecklingsarbetet har vi den sista tiden även arbetat med att förstärka digitaliseringsperspektivet i vårt Utvecklingsprogram samt i det enskilda Startprogrammet. Samtidigt som digitaliseringsperspektivet förstärkts fortsätter vi att lyfta fram vår devis ”Kraft att förändra” som en central del av Produktionslyftet, där digitaliseringsaspekten utgör en väsentlig del.

Denna vår har vi dessutom accelererat vårt eget utvecklingsarbete inom Produktionslyftet. Potentialen är enorm och vi kommer exempelvis parallellt med att utvecklingen av vår metodik fortgår också utveckla vår process för metodikutveckling. Detta arbete är viktigt på lång sikt och såklart jättekul, inte minst genom att vi tack vare vår finansiering från Produktion2030 nu kan involvera coacherna ute i landet i utvecklingsarbetet och fånga deras erfarenheter i större utsträckning. Både inom Produktionslyftet och i arbetet med företagen utvecklar vi förändringsförmåga och förändringsvilja. När medverkande företag kommer en bit in i sin resa är det inte ovanligt att vi som agerar coacher får höra att deltagarna upplever potentialen som nästan överväldigande. Jag kan känna igen mig i den känslan – och den är fantastisk!

Partner

Intressenter och finansiärer