Produktionslyftets devis är ”kraft att förändra”, det vill säga både förbättra och förnya. Det har blivit allt tydligare att denna speglar vad som är det allra viktigaste i arbetet med Produktionslyftet. Vi har länge lyft fram begreppet Lean och vi fortsätter använda Lean, men kanske mer som redskap med ett antal nyttiga verktyg och principer som driver förbättring och förnyelse.

Produktionslyftet är och ska alltså vara en kraft för förbättring och förnyelse. Det handlar om förmåga att driva förändring, men minst lika mycket om viljan att göra det, om företagskulturen. Produktionslyftets metodik utvecklas ständigt och nu har nyckelelementen lyfts fram ännu tydligare: Kraft att förändra.

Under hösten arrangerar vi tre seminarier på distans där vart och ett genomförs två gånger. Förhoppningen är att ge deltagarna inspiration till ökad förändringskraft; företagskultur, medarbetarengagemang och ledarskap. Ständig förändring är ju det nya normala och vi hoppas inspirera företagen till reflektion och proaktivitet. Det gäller att inte bara acceptera förändring, vi måste hitta arbetssätt där flexibilitet och utveckling är naturligt och smidigt, rent av kul. Framför allt behöver vi styra förändringar mot förbättring för alla företagens intressenter och se till att de leder till en framtid vi vill ha!

Partner

Intressenter och finansiärer