Tillsammans … Det kanske är lite av dagens nyckelord. Vi kör nu igång med våra digitala inspirationsseminarier där det första genomförs nästa vecka och det är otroligt glädjande med det stora intresset. Till seminariet den 9 oktober har vi 50 anmälda och de följande fyller på. En anledning till det stora intresset är att vi samdrar och samarbetar tillsammans på ett så bra sätt i de olika regionerna – från regionledare, enskilda coacher, IF Metall och Teknikföretagen. Det ger helt enkelt resultat när vi jobbar tillsammans. Det gäller även våra Startprogram där det i stort sett är fullbokat tack vare det stor inflödet.

Det gemensamma engagemanget mellan företag, regionledningar och andra intressenter behövs, kanske mer än någonsin med tanke på återstarten inför framtiden. Igår genomförde vi konferensen Produktionsklustret – digitalt naturligtvis – med ledande personer från såväl Scania, Volvo och Fordonskomponentgruppen. Ambitionen är att 25 procent av minskningen av våra utsläpp ska komma från leverantörsleden, vilket ställer helt nya krav. Det kräver en nyorientering från företagen, i deras sätt att arbeta, kring effektivisering och hur de ska förhålla sig till nya material och produktionsmetoder. Lars-Henrik Jörnving från Scania, även medlem av Produktionslyftets styrelse, framhöll att detta är något vi måste göra tillsammans med leverantörerna och lyfte Produktionslyftet som en väg för dem att komma upp på banan och hänga med i utvecklingen. Med våra starka regionala partner är detta en tydlig utmaning att arbeta vidare med. Tillsammans.

Partner

Intressenter och finansiärer