Idag inleder Lean Forum sin årliga konferens och det är glädjande att inte färre än tre företag som genomgått Produktionslyftet är med för att inspirera andra företag. Dörr och Portbolaget visar på många exempel på positiva effekter gällande bland annat ledtid, produktivitet och arbetsmiljö. Abetong berättar om Lean-ledarskap för en lönsam och säker arbetsmiljö i byggsektorn, medan DeltaNordic Sweden AB är en av finalisterna till Svenska Leanpriset. Dessutom deltar Produktionslyftets Carl Wänström från Chalmers med en föreläsning kring ”Hur når produktionen sin fulla potential?”.

Glädjande är också att vi kommit igång med våra digitala inspirationsseminarier, där det inledande seminariet ”Att bygga en företagskultur som bejakar förändring, förbättring och förnyelse” lockade nästan 150 deltagare! Kommande seminarier handlar om ”Att få medarbetarnas engagemang” samt ”Att leda för digital utveckling”. Intresserad av att veta mer? Läs mer här!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer