Ett stort fokus inom Produktionslyftet har den senaste tiden legat på den åttonde omgången av vår coachkurs som startade i början av november. Det har inneburit ett stort arbete med att ställa om den för distansgenomförande, men intresset har varit fortsatt starkt. Vi har redan inlett samtal om nästa omgång, förmodligen under första kvartalet 2021, förmodligen också den på distans. Precis som tidigare följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer strikt.

Nu har vintern kommit men det är främst corona som håller oss i ett stabilt grepp. Samtidigt fortsätter vi vårt arbete med fokus på kompetensutveckling men med lite nya infallsvinklar. Vi har utvecklat ett nytt koncept med regelbundna coachträffar förutom de pulsmöten vi har varannan vecka. Det är ett forum för erfarenhetsutbyte samt metod- och kompetensutveckling där vi också kopplar till relevanta forskargrupper inom Produktion2030 för att ytterligare utveckla coachningsarbetet. Det ger oss också en möjlighet att introducera metodiknyheter betydligt mer frekvent än tidigare.

Partner

Intressenter och finansiärer