Produktionslyftets enskilda Startprogram ”Förändringsarbete med digitaliseringsperspektiv” inom Kickstart Digitalisering har fungerat över förväntan. De har inte minst bidragit till medvetna steg i deltagande företag genom våra kompetenta coachers försorg och företagens engagemang. Nu diskuterar vi hur vi kan bygga vidare på lärdomarna och komplettera vårt erbjudande med fler teman. Förändringsarbete med automationsperspektiv samt temat Förändringsarbete med hållbarhetsperspektiv är efterfrågade.

I mitten av oktober nåddes jag av det glädjande beskedet att Vinnova nyligen beviljat full finansiering till det tvärdisciplinära projektet LOOP – Lednings- och organisationsmodell för innovativa, effektiva och socialt hållbara Produktionsteam. Projektet fokuserar på de som är direkt avgörande för produktionens genomförande, nämligen produktionsteamen med dess medarbetare och ledare. Projektets syfte är att anpassa, implementera och utvärdera en lednings- och organisationsmodell för produktionsteam, för att åstadkomma hög innovationsförmåga och organisatoriskt lärande, med ekonomisk och social hållbarhet.

De forskande parterna är Chalmers tekniska högskola, Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet och RISE IVF AB. Med finns också aktörer från industrin som Volvo Lastvagnar, Volvo Cars AB, AC Floby och det tidigare Produktionslyftsföretaget Falks Metall AB. Projektet startar vid årsskiftet och förväntas bidra med mycket kunskap till Produktionslyftet och projektets övriga intressenter.

Partner

Intressenter och finansiärer