De senaste veckorna har vi jobbat mycket på en bild om hur vi kan bidra till en hållbar industri. Är det möjligt att vi kan få till en samsyn inom innovationssystemet för hur vi tillsammans kan stärka industrin? Jag och kollega Jenny Bramell träffades i höstas och började skissa på en helhetsbild på temat ”guld och gröna skogar” – hur kan vi tillsammans i innovationssystemet bidra till det? Vi började med att rita på tavlan och utifrån den bilden försökte vi identifiera vilka insatser som industrin behöver och vilka enskilda delar som vi kan bidra med. Bilden byggde på dialoger och samarbeten som vi tillsammans med samarbetspartner har haft under flera år.

Sedan dessa har bilden fortsatt bearbetats, bland annat tillsammans med IUC Sveriges VD Thomas Nilsson och Anders Persson, ansvarig för SMF-kontoret inom RISE. Vi har även diskuterat den med Tillväxtverket med fler i samband med ett referensgruppmöte inom Smart industri liksom inom RISE och IUC samt med RISEs externa råd för SMF. Vi har också stämt av med IF Metall och Teknikföretagen samt med Produktionslyftets styrelse och ledning med fler.

Bilden känns nu som en bra grund för diskussionen om att få till en helhet. Den saknar medvetet logotyper för att fokusera på innehållet istället för att diskutera vem som är bra på vad. Det har gjort att vi pratar mer tillsammans och har gemensamt kunnat uppdatera den allt eftersom vi fått olika input. Det känns som om den börjar bli ganska heltäckande kring gemensamma målbilder där vi alla kan dra åt samma håll vilket minskar risken för ”stuprör” i respektive organisation och konkurrens mellan olika aktörer.

Hållbarhet, robotisering, automation – det är många ämnesområden som riskerar att hamna i egna stuprör, men det är mer komplext än så. Allt hänger ihop. Samtidigt som det ska vara hållbart med tanke på miljö och klimat så måste vi också ta hänsyn till såväl ekonomiska som sociala perspektiv. Vi ser exempelvis tydligt hur vi ännu bättre kan koppla Produktionslyftets spridningsinsatser med exempelvis Produktion2030s Teknikworkshoppar eller Robotlyftet. Tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa den röda tråd som blir tydlig för företagen kring vilka stöd som finns i deras utveckling.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer