Snart är det dags att pusta ut efter en intensiv höst där vi ställt om det mesta i våra arbetssätt och aktiviteter. Det har gått bra tycker jag – faktiskt över förväntan! Inom Produktionslyftet har vi under hösten erbjudit en serie inspirerande seminarier i det digitala rummet. Under det övergripande temat ”Kraft att förändra” har vi diskuterat hur vi kan bygga en företagskultur som bejakar förändring, förbättring och förnyelse; hur vi får med medarbetarnas engagemang; hur vi kan leda för digital utveckling.

Det har känts bra att ha kunnat bjuda på kunskap men också att erbjuda ett forum för diskussion i den här tiden. Att det har varit uppskattat har det inte varit något tvivel om då vi haft upp mot 80 deltagare vid varje tillfälle. Även om vi längtar efter att träffas så har det digitala formatet slagit igenom det här året. Det är uppskattat av många eftersom de slipper att resa. Det är också mer demokratiskt då fler på företaget kan delta och dessutom från hela landet på samma gång. Stärkta av gensvaret slöjdar vi nu på en ny seminarieserie för våren med lika spännande som relevanta områden – håll utkik på hemsidan under kommande Aktiviteter!

Nu är det dock dags för lite vila och uppladdning av batterierna. Från oss alla till er alla – en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer