Tillväxtverket har gett oss i uppdrag att ta fram Startprogram som ska komplettera Robotlyftets utbud. Bakom Robotlyftet står välkända aktörer som Automation Region, Robotdalen, SwiraIUC Sverige och RISE med Tillväxtverket som finansiär. Temat för Startprogrammen är förändringsarbete med automationsperspektiv och bygger vidare på vårt väletablerade och vinnande koncept. Vi håller som bäst på att rigga utvecklingsarbetet på allvar i dialog med IUC-nätverkets Martin Hedman med fler liksom automationsexperter inom RISE (se bild – Magnus Widfeldt, Roger Lundin, Sandra Mattsson).

Vi arbetar med Lean som grund för att öka medvetenheten och hållbart driva förändrings- och förnyelsearbete. Att väva in en mer automatiserad produktion i helheten är på många sätt en pedagogisk uppgift där de företag som går in i programmet behöver hitta en systematik i sitt förändringsarbete för att sedan ta steget vidare i en automationsresa. Vi har tidigare genomfört ett antal program kring förändringsarbete med digitaliseringsperspektiv; denna gång lägger vi extra tryck på automation där vi kompletterar Robotlyftets befintliga utbud med vår kärnkompetens.

Som alltid är det företagens behov som står i främsta rummet för insatsen och nu gäller det att ta tillvara och bygga vidare på det arbete som redan skett inom Robotlyftet. För själva Startprogrammen handlar det som alltid om att utveckla samsynen kring behov och utmaningar hos deltagande företag. Dessa Startprogram följer heller inte den gängse modellen med nätverksupplägg utan bygger på arbete med enskilda företag där vi får ännu större möjlighet att komma riktigt nära dem och deras utvecklingsmöjligheter.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer