Aktuellt just nu är de 1000 intervjuer som IUC-nätverket genomfört inom Robotlyftet. 1000 svenska små och medelstora företag som berättat om konsekvenserna av coronakrisen, men också om sina utvecklingsbehov framöver. Det finns en stark utvecklingspotential och ett tydligt behov att fylla.

Intervjuunderlaget är det största samlade resultatet just nu kring hur företagen verkligen har det och hur de ser på framtiden. Räcker pengarna, fungerar leveranserna, kan de jobba sig ur pandemin? Allra intressantast är förstås frågorna kring hur de ser på sina behov framåt. Och ser framåt gör de!

De allra flesta företagen har kommit förbi pandemins lamslående effekt och känner att de verkligen vill jobba med sin utveckling. Det finns en märkbar önskan efter förändring och olika alternativ där vi kan hjälpa till med omställningen. Inom såväl Produktionslyftet som omgivande innovationssystem har vi mannat upp och står reda för ”nystarten” – vi erbjuder en bred palett av möjligheter som erbjuder kraft åt företagen över nästa fas i deras förändringsarbete!

Partner

Intressenter och finansiärer