Inom Produktionslyftet pågår det mycket diskussioner kring hållbarhet och hur vi kan bidra till klimatomställning mer på djupet. Det handlar om att inkludera hållbarhetsfrågorna som en naturlig del i Produktionslyftets metodik och också om hur vi kan bidra till initiativet Omställningslyftet, där det pågår en förstudie som RISE håller i och som är ett resultat från regeringens samverkansprogram Näringslivets klimatomställning. I förstudien bidrar Produktionslyftet med våra erfarenheter kring förändringsarbete och hur vi samverkar för industrins utveckling på regional och nationell nivå och inte minst med den grundläggande metodiken vi byggt upp. Målet är att skapa kraft att förändra för att adressera just utmaningar kopplade till klimatomställningen. Vi ser tydliga synergier i en samverkan kring initiativ som detta för att gemensamt stärka företagens förmåga att både bidra till klimatomställningen och att vara hållbart konkurrenskraftiga.

I samband med detta arbete var vi också inbjudna till Teknikföretagens produktionsreferensgrupp för några veckor sedan, där vi dels fick berätta om våra egna tankar kring metodikutvecklingen för tydligare stöd för klimatomställningen, dels om samarbetet med SuPr, den nystartade noden för hållbar produktion under ledning av Mats Lundin. Ordförande för produktionsreferensgruppen är för övrigt Lars-Henrik Jörnving från Scania, tillika styrelsemedlem i Produktionslyftets styrelse, och i referensgrupper sitter även Mikael Joki från det tidigare Produktionslyftsföretaget Eepab. Vi fick också speglat våra tankar i referensgruppens efterföljande mycket intressanta diskussion om utmaningarna kopplade till hållbar produktion och vilken typ av satsningar de ser behov av, något vi tar med oss i vårt fortsatta arbete.

Initiativen ovan linjerar väl med det som fokuseras i Vinnovas satsning på Hållbar industri och både Margareta Groth och Ida Langborg var med vid Teknikföretagens möte. Beträffande SuPr har de sitt säte på Södertälje Science Park där Lars-Henrik Jörnving varit drivande för att få noden till stånd. Det finns mycket forskning gjord kring att ta fram praktiskt användbara arbetssätt för hållbar produktion, vilket Jörnving också nämnde vid Produktionslyftets seminarium Hållbar produktion med kraft från Lean och digitalisering. Han pratade bland annat om Green Kaizen som bland andra Martin Kurdve, coach i Produktionslyftet, och professor Monica Bellgran på KTH arbetat mycket med att ta fram arbetssätt för.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer