Digitaliseringen innebär en helt fantastisk möjlighet för Sverige och världen; komponenter och teknik gör det allt billigare att enkelt skicka och hantera stora mängder data – och allt har sin plats i molnet. Med all information tillgänglig från ett ställe blir den lätt att sprida och komma till nytta. Ta Emballator Lagan Plast som exempel – med digitalisering har de gått från ett produktbolag till kunskapsföretag (se bild).

Det är här Lean kommer in. Människorna – på företag, i organisationer och myndigheter, på beslutsfattande poster – måste också veta vad de ska ha informationen till. Det måste till ett Lean-tänk, en samsyn och förståelse för vad vi vill uppnå och hur vi tar oss dit. Vad är slöseri och vad är inte slöseri?

Lean och digitalisering ger alla möjligheter till ekvationen 1+1=3, men vi måste förstå. Vi får inte digitalisera slöseriet. Det måste bli rätt från början.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer