Stabil grund i en föränderlig värld

Ledare · Birgitta Öjmertz, programdirektör Produktionslyftet · 2022-10-27

Nu känns det verkligen att hösten har kommit, med regn och grått väder samtidigt som det som vanligt är mycket som händer så här års. Skillnaden är dock mycket stor jämfört med vad vi för några år sedan uppfattade som normalt.

Vi lever i en osäker tid på många plan. Kopplat till pandemin började vi prata om behovet av beredskap på ett sätt som vi inte gjort innan och med det allvarliga omvärldsläget har detta byggts på, nu senast med energikris, hög inflation och räntehöjningar. Samtidigt pågår en stor omställning i industrin för att klara klimatmålen – ett arbete som bara har börjat.

För att kunna hantera dessa stora utmaningar behöver företag vara innovativa, vilket kanske även är det som ofta lyfts fram. Vi ser också många exempel på vikten av en stabil grund att ta avstamp från för att på ett systematiskt sätt hantera osäkerhet och ta vara på möjligheter. Samsyn om riktning och gemensamma arbetssätt med visualisering av läget och medarbetare som involveras brett är några saker som vi ser skapar kraft att ställa om. När vilja och förmåga att förbättra och förnya byggs upp inom en organisation skapas en beredskap att hantera det oförutsedda.

I detta nyhetsbrev finns flera exempel på hur den grund som byggs utifrån Lean-tänk skapar förmåga att ställa om. Missa inte filmen från vårt frukostseminarium hos Orbit One, årets vinnare av Svenska Leanpriset. De berättar om hur de har arbetat för att hantera en orolig omvärld där de till exempel har tvingats flytta verksamheter.

När vi som arbetar inom Produktionslyftet möttes för vår årliga reflektionsdag gav vår vice ordförande Malin Larsson, vd på Luleå Energi, ett annat exempel på hur Lean-baserat arbetssätt är en viktig grund för att hantera både den löpande verksamheten och utvecklingsarbete i en tid av osäkerhet och snabba förändringar. Det gäller inte minst arbetet med den gröna omställningen i norra Sverige.

Grön omställning är också något som Produktionslyftet arbetar för att bidra till. Ett exempel är det startprogram för klimat- och hållbarhetsomställning för små och medelstora företag som genomförs via projektet Omställningslyftet. Missa inte heller vårt nästa frukostseminarium om möjligheterna med grönt förbättringsarbete. Hoppas att vi ses då!

Birgitta Öjmertz
Programdirektör Produktionslyftet

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer