Väldigt inspirerande även för Produktionslyftsintresserade personer att delta vid Lean Forum Byggs årsmöte hos NCC i Solna igår. Det finns många kopplingar mellan Produktionslyftet och Lean Forum Bygg, där vårt gemensamma fokus kring Lean bara är en – om än ganska avgörande – del. Ordförande Helena Lidelöw från Lindbäcks Bygg berättade för 25-talet deltagare om föreningens positiva utveckling kring medlemmar, partnerföretag och en stabil ekonomi. Hon kunde också konstatera att de arrangemang som frukostmöten och seminarier som genomförts tagits emot över förväntan och att det är aktiviteter som de kommer att försöka bredda.

Kajsa Simu är Lean Manager på NCC och forskare på Luleå tekniska universitet. Hon var även engagerad i NCCs Lean-resa med Produktionslyftet och vi har fortsatt kontakt, bland annat genom ett gemensamt engagemang i ett planerat byggprogram. Kajsa är dessutom projektledare för projektet VALLACoach där de delvis inspirerats av Produktionslyftets upplägg kring coachning, men här anpassat helt efter byggbranschens förutsättningar.

Avslutningsvis berättade Flexators VD Ola Adolfsson om deras imponerande Lean-resa som verkligen lyfter vikten av uthållighet. Detta nuvarande Produktionslyftsföretag har arbetat i många år med olika Lean-initiativ men nu känner de att alla pusselbitar är på plats – läs gärna artikeln om Flexator här. Efter avslutande mingel kan vi konstatera att det är en mycket aktiv förening som utgör en naturlig samlingsplats för byggsektorn kring Lean och Lean Construction.

Partner

Intressenter och finansiärer