Först och främst vill jag skicka ett varmt tack till Ann-Sofie Granzell för att du lyckades få ihop dessa två inspirerande seminarier kring cirkulär ekonomi den 18 september! Vi genomförde ett i Västerås på förmiddagen – vilket du kan läsa om här – samt ett i Köping på eftermiddagen där vi hade ett 20-tal deltagare. Det var en bra blandning av företag på plats med olika typer av såväl verksamheter som utmaningar.

Köpingsseminariet genomfördes i arrangemang av CirEko, Swerea IVF, Mälardalens högskola och MITC i samarbete med Industriföreningen Västra Mälardalen på Best Western Hotel Scheele. Diskussionerna handlade om allt från vikten av ledningens engagemang för hållbarhetsfrågor till metodik och arbetssätt, där många av frågorna fokuserade på hur det går att formulera målsättningar för verksamheten. Vi tog bland annat upp FNs 17 globala mål för hållbar utveckling; med Anna-Karin Jönbrink från Swerea IVF på plats och hennes engagemang i CIRCit Norden hade vi tillgång till en enorm kunskapskälla.

Målsättningen med dessa seminarier är dels att skapa en ökad medvetenhet för frågeställningarna hos företagen, men också försöka engagera dem djupare i utmaningarna. Tanken är att vi under hösten ska köra ett startprogram i Västmanland med ett antal företag där temat är just cirkulär ekonomi – är du intresserad så finns det mer information här.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer