Inför det nya året har vi många spännande saker på gång, inte minst gällande utvecklingsarbete och kopplingen mot nya områden. Vi fortsätter arbetet med Produktionslyftet 4.0 och dess metodutveckling, där vi tillsammans med företagen väver in digitaliseringen i utvecklingsarbetet. Vi har även fått möjlighet att förstärka samarbetet med Produktion2030 där vi tittar på hur den nya kunskap som kommer fram ur deras projekt kan nyttjas och spridas genom Produktionslyftet.

I det arbetet har vi som ett första steg fokuserat på underhållsfrågor. Smart Maintenance, som det kallas av Chalmers i Produktion2030-projekt, bör ligga högt upp på agendan för de företag som tar sitt digitaliseringsarbete på allvar. Här finns redan stora mängder information som maskinerna levererat under många år som både representerar ett värde och en databank att arbeta vidare med. I februari lanserar vi ett Startprogram med inriktning mot underhåll tillsammans med RISE SWECAST, en intressant pilot med fokus på gjuteriföretag.

Under våren kommer vi också att arbeta med upplägget för strategisk coachning och Startprogram för enskilda företag, ett arbete vi gör tillsammans med IUC-bolagen. Detta gör vi för att säkra den röda tråden mellan deras inledande arbete i företagen och Produktionslyftets insatser. Vi ser redan att det finns många bra möjligheter till ett utvidgat samarbete kopplat till projekten inom Smart industri i regionerna.

Partner

Intressenter och finansiärer