Idag var det Produktionslyftets tur att inta Co-Lab Stage på Hannovermässan, där undertecknad och Bror Tonsjös VD Clas Tengström presenterade Produktionslyftet och vårt arbete: The Production Leap – Industry 4.0 the Swedish Way. Vi berättade kort hur vi arbetar med förbättring och förnyelse, en grund för en lyckad digitalisering där Clas kunde visa tydliga exempel från Bror Tonsjö. Det är väldigt bra att ha en engagerad person som Clas med sig som kan ge en tydlig bild av hur arbetet går till i verkligheten.

Nu fick vi tillfälle att visa vad vi gör inom PL4.0. Det gäller att korta alla ledtider och få med digitaliseringsperspektivet från början – vi kan inte längre vänta fem år med att genomföra en Lean-resa för att sedan hoppa på digitaliseringståget; då har det redan gått. Lean och digitalisering måste hänga samman redan från början och det gäller för Produktionslyftet att leva som vi lär och utveckla vårt eget upplägg. Vi ska väva in digitaliseringsaspekten redan från start, även om vi inte ska digitalisera några slöserier. Lean utgör grunden men vi kan inte vänta med digitaliseringen.

Även om Hannovermässan till stor del handlar om politik och påverkansplattformar så ger den även tillfälle till nyttiga kontakter och trevliga möten. Clas och jag träffade bland andra Produktion2030s vice programchef Johan Stahre från Chalmers och pratade samverkansformer; igår träffade vi även Produktion2030s programchef Cecilia Warrol en stund innan hon gav sig av hem efter sitt anförande. Deras systerprogram PiiA – Processindustriell Automation och IT – var också på plats med programchef Peter Wallin och programstrateg Malin Rosqvist.

Peter och Malin deltog också vid middagen som RISE anordnade; PiiAs huvudman är RISE SICS i Västerås. Det var en middag med många intressanta reflektioner kring vikten av att koppla människan till digitaliseringen, det vill säga det mänskliga perspektivet – precis det som Clas och Bror Tonsjö fokuserar på. Digitaliseringen måste kopplas till organisation och ledarskap. Visst är tekniken viktig men det är avgörande att även ha människorna med sig, vilket var en återkommande insikt under mässan.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer