När Produktionslyftet startade 2007 var syftet att hjälpa och stödja svenska tillverkande företag med mellan 50 och 250 medarbetare. Detta eftersom samhället menade att företag i denna storlek var utsatta och känsliga för internationell konkurrens samtidigt som de var väsentliga som leverantörer till landets stora företag. Det handlade om att effektivisera produktionen och ta bort slöserier.

Det handlade också om att få snabba resultat, praktiska och konkreta effekter i företagen. Som alla vet har effekterna överlag blivit väldigt bra, sättet vi har arbetat på har visat sig fungera i alla branscher som vi verkat inom och det har fungerat på både små och stora företag. Och det är egentligen ganska lätt att förstå; det är människor i alla företag och det är dessa – och deras beteende – som allt handlar om.

Världens kanske bästa hockespelare någonsin, Wayne Gretzky, sa en gång: ”Jag åker dit pucken kommer hamna, inte där den redan har varit.” Var kan Produktionslyftet med våra filosofier, principer, metoder och verktyg göra mest nytta för Sverige framåt? Regeringen har både en tydlig satsning på digitalisering liksom ett energipolitiskt mål att svenska företag ska bli 50 procent effektivare fram till 2030.

Vi säger slöseri som slöseri. Vad är det vi gör? Jo, vi lär företagen att se sina slöserier så att de kan ta bort dem. Vi skulle kunna vara regeringens mest kraftfulla verktyg för att hjälpa Sverige att nå energimålen. Det handlar inte om att byta ut sina lampor utan om att lägga samman alla olika typer av slöserier som vi har: Beteenden, yta, lager, kvalitet, teknik, motorer, utnyttjandegrad – allt! Gör vi det så är detta möjligt.

Jag skrev i en tidigare logg att allt kokar ner till att samla in alla fakta med de nya möjligheter som nu erbjuds. Detta ska ske genom inre digitalisering av våra företag med hjälp av exempelvis Internet-of-Things, fiberuppkoppling, 5G etcetera – med samtliga fakta på plats kan företagen också ta faktabaserade beslut kring en reducering av sin energiförbrukning. Gör vi det så når vi båda målen: Att öka digitaliseringen i företagen och hålla energiöverenskommelsen. Produktionslyftet ligger i startgroparna för att växla upp om bara regering och samhälle vill!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer