Det känns väldigt glädjande och givande att arbetet med vårt 18-månaders utvecklingsprogram löper på som planerat. Det är både bra för förbättringsarbetet i de enskilda företagen, liksom att det ger bra input tillbaka till Produktionslyftet för en ständig utveckling av programmet. Under hösten har vi dessutom startat upp arbetet i flera nya företag med en bra spridning mellan små och medelstora företag (SMF) och större företag.

I förra veckan fick vi också ett positivt besked från Tillväxtverket beträffande verksamhetsbidrag för 2020, vilket är ett första steg för att säkra programmets fortsatta drift och utveckling. Vi har också fått två andra projekt beviljade för att vidareutveckla Produktionslyftets coachningsmetodik: Ett projekt med inriktning mot strategisk kompetensförsörjniung (finansierat av Tillväxtverket) och ett med inriktning mot produktionsinnovation för en stärkt innovationskultur och ständiga förbättringar hos etablerade företag (finansierat av Vinnova).

Det känns avgörande att vi kontinuerligt driver vårt metodutvecklingsarbete för att ständigt kunna möta företagens utmaningar på rätt nivå. Under året har vi även fått möjlighet att integrera innehåll och resultat från ett antal av Produktion2030s projekt, bland annat gällande smart underhåll och automation. Vi har även fått stöd för att ta nästa steg gällande daglig styrning och mätetal. Överlag ser vi under kommande år fram emot ett närmare samarbete med Produktion2030.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer