Jag skulle jag vilja börja med att lyfta våra nya Startprogram med tema Förändringsarbete med digitaliseringsperspektiv där Tillväxtverket subventionerar medverkan för SMF. Vi har nyligen gått ut med information om detta – läs gärna mer här! – och intresset för de platser vi har att erbjuda har varit stort, vilket känns riktigt roligt. Faktum är att hälften av platserna var tingade redan efter en vecka! Vi håller på att titta på detaljerna för att på bästa sätt kunna erbjuda också ett distansbaserat genomförande. Naturligtvis är vår förhoppning att deltagande företag ser detta som ett insteg till en längre förändringsresa, en möjlighet till goda effekter både på kort och lång sikt.

Vi tittar också mycket på hur vi kan bidra och ge stöd till företagen för att de ska kunna komma stärkta ur krisen. I detta arbete för vi en dialog med såväl Tillväxtverket som RISE och IUC, liksom med IF Metall och Teknikföretagen. Här, liksom i övriga insatser inom innovationssystemet, gäller det att skapa en bra röd tråd mellan alla eventuella insatser. Med detta i åtanke vill jag trycka på vikten av att de företag som har möjlighet verkligen utnyttjar tiden för att stärka sin verksamhet långsiktigt genom exempelvis kompetensutveckling av permitterade medarbetare. Ju fler vi är som tänker i dessa banor och arbetar för dess genomförande, desto bättre. Som min kollega Hans Reich skrev tidigare så ska vi utnyttja alla möjligheter för att komma ut starkare på andra sidan!

Samtidigt är det positivt att se den drivkraft som finns för att genomföra saker på nya sätt med exempelvis digitala möten. Det kopplar också till Produktion2030 och de teknikworkshoppar vi genomför, där vi också tittar på distansbaserade genomföranden. Ett par första tester har genomförts inom IUC-nätverket, men även två teknikworkshoppar med företag. I södra Sverige genomförde exempelvis CIL och IUC Syd en gemensam workshop via Produktion2030 med inriktning mot additiv tillverkning, under ledning av Lars-Erik Rännar från Mittuniversitetet, med gott deltagande. Tillsammans med RISE och Produktion2030 kör också FKG distanskurser, bland annat en kurs inom proaktivt underhåll.

Alla dessa aktiviteter fungerar bra även om vi givetvis ser fram emot att kunna träffas också, att kombinera det digitala formatet med möten när det passar. Jag tror att det är en kombination som kommer att leva kvar, fysiska träffar och digitala möten. Det kommer att vara ett effektivt sätt att utnyttja det bästa ur båda världar – något positivt som kommit ur Corona-krisen!

Partner

Intressenter och finansiärer