Denna vecka ser jag fram emot fredagens inspirationsseminarium Färdplan för svensk industri: Hur tar vi tillvara på möjligheterna? och att få tillfälle att ta del av resultaten och upptäcka möjligheterna med digitalisering och hållbarhet. Vi har ett 40-tal anmälda och har du själv inte anmält dig så är det hög tid nu, klicka på länken ovan! Även nästa seminarium den 16 april med Scanias Lars-Henrik Jörnving – Hållbar produktion med kraft från Lean och digitalisering – lovar att bli riktigt intressant.

Det är också mycket glädjande med den fortsatt höga aktiviteten kring våra coachningsprogram; tyvärr är det många företag som på grund av pandemin måste vänta på sin start, men entusiasmen finns där. Det gäller inte minst vårt nya Startprogram Förändringsarbete med automationsperspektiv som genomförs inom ramen för Robotlyftet. Flera företag har redan anmält sig och vi ser alla fram emot att få träffas under året. Våra populära utbildningar utvecklas ständigt och genomförs fortsatt med höga deltagarantal och lika höga utvärderingar. Just denna vecka pågår vår coachutbildning, givetvis på distans – bilden ovan är från den tid då vi fortfarande hade fysiska möten.

Produktionslyftet är nu inne på sitt 15e verksamhetsår och ”still going strong”. Det är oerhört inspirerande att se hur flera andra satsningar och program kan dra nytta av vår metodik och våra erfarenheter. Även pandemin har bidragit till vår metodikutveckling och många anpassningar kommer säkerligen att finnas kvar som alternativ eller varianter.

Partner

Intressenter och finansiärer