Nu har det verkligen börjat hända saker på Startprogramsfronten. Företag har börjat söka sig till programmet ”Förändringsarbete med automationsperspektiv”, det finns redan ett tiotal kandidater där vi arbetar intensivt för att komma igång på ett snabbt och smidigt sätt. Corona sätter upp sina utmaningar men återigen har vi ändå lyckats med något av en rivstart i erbjudandet av denna möjlighet.

Just nu genomför vi – och har delvis genomfört – vår populära coachkurs, för andra gången på distans. Omgången är på olika sätt förbättrad sedan den förra där vi dragit nytta av nya kunskaper och erfarenheter. Det är en bra sammansatt grupp med många spännande och erfarna kursdeltagare som signalerar ett stort värde av utbytet sinsemellan. Kursavslut är den 5 maj – håll ögonen öppna för kommande kursstart!

Uppstarten av nya Utvecklingsprogram håller också på att växla upp, men vi möter som sagt fortfarande en hel del utmaningar på grund av orsaker vi alla känner till. Det är dock inte avsaknaden av intresserade företag som är problemet, vilket är glädjande. Vi har börjat att tillsätta coacher till 18-månadersprogrammet så det börjar knoppa och spritta i det hela, men det känns som att vi riskerar en sen vårflod. Vad som ska hända när pandemin släpper greppet om oss är för tidigt att sia om, men vi förbereder oss för det bästa!

Partner

Intressenter och finansiärer