Vi har en intressant tid framför oss med många olika möjligheter. Jag vill lyfta ett axplock av initiativ och samarbeten som visar hur vi fortsätter arbeta för att hitta en röd tråd för arbetssätten i de Smart industri-satsningar som Tillväxtverket håller i. Ett exempel är pilotprojektet inom Robotlyftet där vi undersöker hur Produktionslyftets metodik kan bidra, liksom kopplingarna till DigiLean – som Anna Bird skrev om i en tidigare logg – där vi kombinerar coachning inom digitalisering med Produktionslyftets upplägg för Startprogram. Kombinationen erbjuder både en övergripande helhetsbild liksom konkret praktiskt arbete.

Nu tittar vi också på ytterligare insatser med koppling till Digiliseringslyftet, där vi själva har vårt Produktionslyftet 4.0; ett Utvecklingsprogram på 18 månader med tydliga inslag av digitalisering. Vi har även gjort inspel till det kommande Landsbygdsprogrammet, där vi i samverkan med IUC-bolagen ser över hur vi kan stärka små och medelstora företag (SMF) på landsbygden. Även här försöker vi väva in Produktionslyftets röda tråd – det är för tidigt att säga något om utfallet, men inspelet är gjort.

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 och dess arbete med att sprida projektresultat till SMF är ett annat intressant spår. Här för vi en dialog med programchefen Cecilia Warrol kring vad vi med Produktionslyftets metodik kan komplettera med; vi vill gärna bidra ännu mer till att sprida det som kommer fram ur Produktion2030s forsknings- och innovationsprojekt inom deras instrument SMF.

Slutligen vill jag nämnda Produktionslyftets coachkurs där vi nu har flera deltagare från olika IUC-bolag. Även detta är en del i vår samverkan med IUCerna utöver det vi gör tillsammans inom både Produktionslyftet och Produktion2030. Deras deltagande ger dem en djupare förståelse för Produktionslyftets arbetssätt och metodik, men minst lika viktigt är den input vi får tillbaka från dem – ömsesidig nytta och intresse till gagn för Sveriges företag!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer