Nytt år, nya logginlägg och nya utmaningar – ett år att se fram emot! Vi är just nu mitt i planeringen gällande flera olika Startprogram, bland annat ett i Jönköping med tema Lean-baserat underhåll för ökad konkurrenskraft. Vi har två Startprogram – i Malmö respektive Södertälje – med tema Hållbart ledarskap och förändringsarbete med Lean samt ett i Örebro med tema Lean (effektivitet och förändringskraft).

Något annat att se fram emot är den spännande utvecklingen kring Produktionslyftets väletablerade metodik. Vi fokuserar nu på att integrera resultat från pågående och avslutade projekt inom digitalisering i metodiken. Allt fler företag både ser och söker möjliga vägar fram för att på bästa sätt ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Vi ser ett tydligt skifte hos företagen från ”måste” till ”vill” – och vi måste vara beredda!

Partner

Intressenter och finansiärer