• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Maj 2018 · Hämta utskriftsversion · Läs på hemsidan

Ordning och reda för digital transformation

Ledare · Catarina Berglund • Processledare Automation Region

Kopplingen mellan Lean och automation är kanske mer aktuellt än någonsin. Inom Automation Region ser vi i mötet med företagen en viktig faktor, nämligen att det inte går att automatisera dåliga processer.

För att arbeta med dagens aktuella ”buzz words” som digitalisering och digitala verktyg och gå från ”vad” till ”hur” måste du först gå igenom dina egna processer. Hur arbetar vi idag, vad kan vi göra annorlunda för att möta ny teknik och vara konkurrenskraftiga framåt?

Läs Catarina Berglunds ledare

Svensk förebild för global standard

Så var det åter dags för en reflektionsartikel från ett tidigare Produktionslyftsföretag. Den här gången har vi återbesökt en för Produktionslyftet annorlunda och mer utmanande verksamhet: Kollektivtrafikoperatören Keolis med underhållsavdelningar i Stockholm.

Utmaningarna har inte saknats hos företaget heller, där arbetet utmynnat i en global standard för deras underhåll: KIHM, Keolis Industrialised and Harmonised Maintenance.

Läs artikeln om Keolis resa

Är du förändringsledare och coach?

Missa inte att anmäla dig till Produktionslyftets nästa kurs Förändringsledare och coach som genomförs 28-29 augusti och 31 oktober. Vi tar in bokningar nu före sommaren och rekommenderar dig som är intresserad att söka inom kort – de senaste kurserna har varit fullbelagda. Mer information hittar du här – mer kan du också få veta av Annika Nilsson.

Starkt Lean-arbete hos Safeman

Styrgruppen hos Safeman i Olofström har genomfört ett fantastiskt arbete med att införa daglig styrning i hela företaget. De har vid två ”ronder” i rad fått se och höra 12 olika medarbetare leda den daglga styrningen vid de sex tavlorna i produktionen samt vid tavlan för administrationen – imponerande!

Deltagarna i styrgruppen känner starkt för Lean-arbetet och delar med sig av sina insikter med exempel och känner sig alltmer trygga i de utmaningar som definierats. Mer information har malin.erikson@produktionslyftet.se.

Digitalisering – hur ska ditt företag möta utmaningarna?

Välkommen den 14 juni till ett B2B-forum i arrangemang av IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien, i samarbete med Volvo Group. Forumet hålls på evenemangsområdet för Volvo Ocean Race i Göteborg. Deltagarna ges en inblick i hur digitaliseringen helt förändrat förutsättningarna för den globala seglingstävlingen.

I programmet ingår också ett besök i Volvo Groups utställning som visar hur digitaliseringen skapat helt nya förutsättningar för produkter och kunderbjudanden. Mer information finns i denna PDFanmäl dig här!

Tydlig bild framåt hos Umesläp

I Bygdsiljum i Skellefteå kommun genomfördes i början av maj en workshop hos det nystartade Produktionslyftsföretaget Umesläp kring digitalisering, där utvärderingen av nuläget gav en hel del tankar och idéer för framtiden.

Med en visualisering av produktionsplanen får de en tydligare bild framåt vilket förenklar besluten med tanke på prioritering. Mer information har moa.hedestig@produktionslyftet.se.

Damberg om digitalisering

Digitaliseringen förändrar vårt samhälle och företagens förutsättningar i en allt snabbare takt. Här berättar närings- och innovationsminister Mikael Damberg om Digitaliseringslyftet och möjligheterna för Sveriges industriföretag att komma vidare med sitt digitaliseringsarbete. Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets hantering av personuppgifter

Den 22 maj fastställde Produktionslyftet en ny integritetspolicy med information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Policyn beskriver bland annat vilken typ av information som vi lagrar, varför vi hanterar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på oss.

Ta del av Produktionslyftets integritetspolicy

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer