Trots alla restriktioner och begränsningar så bubblar det ordentligt under ytan, både bland företagen och våra samverkanspartner – och naturligtvis också inom Produktionslyftet. Nya utmaningar leder till nya lösningar som både inspirerar till och initierar nya former av aktiviteter.

Vi genomför under hösten ett antal digitala inspirationsseminarier – Att bygga en företagskultur som bejakar förändring, förbättring och förnyelse (201009)/Att få medarbetarnas engagemang (201105)/ Att få medarbetarnas engagemang (201106)/Att leda för digital utveckling (201209)/Att leda för digital utveckling (201211) – som till skillnad från våra traditionella seminarier tack vare formatet blir nationella arrangemang. En utveckling av detta är att vi följer upp med regionala gruppdiskussioner.

Höstens Startprogram har också fått en rivstart med ett stort intresse från företagens sida. Responsen från deltagarna har varit positiv med återkoppling kring den nytta medverkan ger för företagen. Det här är ett arbete som kommer att pågå under hela hösten med ett 15-tal program igång. Med tanke på tidigare erfarenheter är vi förhoppningsfulla inför möjligheten att flera av dessa företag kommer att gå vidare i ett 18-månaders Utvecklingsprogram, där flera redan valt den vägen och gör detta som en integrerad del i Utvecklingsprogrammet. Vi ser verkligen fram emot en höst med mycket aktiviteter och regionala diskussioner kring utvecklingen framåt – trots corona!

Med perspektivet utvecklingen framåt tittar vi även på hur vi kan fånga upp fler möjligheter till förbättring och förnyelse för att hitta olika sätt att utveckla vår metodik. Vi samverkar med andra aktörer som arbetar mycket med innovation, bland annat inom RISE, för att se hur vi kan stärka vårt upplägg genom att fånga olika bitar från dem. Vi har också ett forskningsprojekt med RISE och LTUs Anna Öhrwall Rönnbäck med kollegor kring Produktionsinnovation, där det finns mycket spännande att hämta. LTU genomför också digitala teknikworkshoppar på temat inom Produktion2030, nästa är den 4 november (läs mer här).

Just innovationsledning och tänket bakom är mycket intressant. Jag hade förmånen att delta i en kurs kring detta med en mycket inspirerande Anders Wikström från RISE. Som jag ser det ligger det vi gör inom Produktionslyftet väl i linje med den standard som finns inom området, grunden är densamma. Det finns absolut delar som kan förstärkas, men det är inte så att det rör sig om något väsensskilt. Produktionslyftet lägger en bra grund för innovationsledning. Detta spåret ser jag fram emot att vi arbetar vidare med, tillsammans med dem som är riktigt vassa på innovationsledning.

PS. De digitala teknikworkshopparna erbjuder många möjligheter till inspiration inom ämnen som berör de flesta företag – här kan du läsa mer om hela utbudet!

Partner

Intressenter och finansiärer