29 juni 2022 · Läs på webbsidan

Utveckling och lärande kräver tillit

Under de senaste åren har vi fått uppleva saker som vi aldrig trodde skulle kunna hända. Vi har tvingats hantera nya situationer och finna vägar framåt i okänd terräng. Ibland lyckas vi bra och ibland blir det inte riktigt som vi hade önskat. Jag är dock övertygad om att vi alltid måste våga prova nya lösningar – mäta, utvärdera och lära längs vägen.

Om vi inte bara lär var och en för sig utan tillsammans så kan vi hitta bättre och snabbare lösningar. Men det kräver samtidigt tillit att våga berätta för andra, inte bara om det vi lyckas med utan också om det som inte gick så bra.

Läs Birgitta Öjmertz ledare →

Framgångsrik nystart på Hydal i Vetlanda

Vid årsskiftet 2019/2020 tillträdde Petra Olsson som vd på Hydal Aluminium Profiler AB i Vetlanda. Hon tog initiativ till en omfattande förnyelse av verksamheten med fokus på förbättringsarbete och medarbetarengagemang. Produktionslyftets utvecklingsprogram har varit ett stöd i utvecklingen.

Läs om förbättringsarbetet på Hydal →

Film från seminarium med Permobil

Den 17 juni besökte vi Permobil och fick ta del av deras spännande utvecklingsresa. Medverkande var Mikael Boija, Senior Director Operation på Permobil, och Anna Lundström, verksamhetsutvecklare på iTid, coach på Produktionslyftet och tidigare produktionschef på Permobil. Birgitta Öjmertz modererade.

Se filmen från seminariet →

Film från seminarium med BraunAbility

Vid Produktionslyftets seminarium den 22 april medverkade BraunAbility i Stenkullen. Martin Iserö, COO/Managing Director, och Ola Winsnes, Sales Director, berättade om hur de med fokus på hållbarhet har skapat ny drivkraft i utvecklingsarbetet. Vid seminariet presenterades även Ekolyftets metodik.

Se filmen från seminariet →

Lyft för industrins klimatomställning

Tillväxtverket satsar tillsammans med RISE, SISP, Energikontoren, IUC och IVL totalt cirka 150 miljoner kronor på att underlätta och påskynda industrins klimatomställning. Omställningslyftet ska inspirera till att nyttja nya, hållbara affärsmöjligheter. Företagen kommer också erbjudas coachning i arbetet med klimatomställningen.

Läs mer om Omställningslyftet →

Introduktion till projektet Ekolyftet

Det nya Produktionslyftsprojektet Ekolyftet stärker kompetensen kring hållbarhetsfrågor och ger tillverkande företag möjligheter att utveckla en mer hållbar produktion. I filmen presenteras projektet närmare med besök hos ett av de medverkande företagen – GLS Laserstans i Gnosjö.

Se filmen om Ekolyftet →

Orbit One om att hantera en orolig omvärld

Webbsänt seminarium · 2022-09-09

Som elektroniktillverkare är Orbit One i Ronneby verksamma på en marknad som upplever kraftiga störningar. Det råder komponentbrist och priserna stiger snabbt på råmaterial, tillverkning och transporter. Kriget i Ukraina skapar osäkerhet och ändrar förutsättningarna för leverantörskedjor och logistik. Många företag drabbas hårt men Orbit One har under flera år byggt upp strukturer för att hantera förändringar i omvärlden.

Mer information och anmälan →

Fortsättningsprogram för fördjupning eller omstart

Webbsänt seminarium · 2022-10-07

Sedan 2007 har 300 företag genomgått Produktionslyftets 18 månaders utvecklingsprogram. Mycket har hunnit hända inom dessa företag och samtidigt har Produktionslyftet kompletterat och utvecklat sitt programinnehåll. Under hösten erbjuds tidigare Produktionslyftsföretag ett fortsättningsprogram – en unik chans att förstärka ett specifikt område eller kanske göra ett omtag i utvecklingsarbetet.

Mer information och anmälan →

Förändringsledare och coach – introduktion

Utbildning · start 2022-09-27

Kursen vänder sig till coacher och blivande coacher i Produktionslyftet samt förändringsledare i företag som arbetar i linje med Produktionslyftets principer.

Mer information och anmälan →

Höstens Lean-kurser

Utbildning · hösten 2022

I samarbete med Leancentrum på KTH, Chalmers och LTU erbjuder Produktionslyftet utbildning inom Lean produktion och Lean ledarskap. Välkommen att delta i höstens kurser.

Mer information och anmälan →

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer