Betydelsen av det goda exemplet

Notis · 2021-05-11

Flaggskeppsfabriken är ett projekt där sex världsledande företag valts ut för att dela med sig av kunskap och erfarenhet inom både digital utveckling och kompetensutveckling. Att utgå från deras utvecklingsresa, utmaningar och framgångar ger möjlighet till kunskapsspridning till andra företag, till utbildningsväsende samt andra samhällsaktörer. I projektet har dessutom ett antal inspiratörer bjudits in som föreläsare, där flaggskeppsföretagen valt att lyfta fram några som goda exempel. Bland dessa hittar vi Emballator Lagan Plast med tidigare VDn Christian Silvasti och deras Lean- och digitaliseringsarbete. Är du intresserad av att ta del av erfarenheterna så kan du ladda ner projektets slutrapport här – Emballator Lagan Plast hittar du på sidan 59 – eller lyssna till företagets nuvarande VD Håkan Larsson i Produktionslyftets introduktionsfilm (en halvminut in i filmen). Mer information har Flaggskeppsfabrikens projektledare Kalle Persson.

Kort om Lean produktion på 7,5 högskolepoäng

Notis · 2021-05-07

För närvarande genomförs den 105e Lean produktion-kursen. Kursen, som skulle genomförts i Luleå, har startat på distans på grund av pandemin och är ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och Luleå tekniska universitet. Deltar gör 21 deltagare från företag i norra Sverige samt ett företag i Kalmar, som alla träffas via Zoom. Deltagarna har historiskt sett alltid varit nöjda med kursen med ett betyg på 4,4 i snitt på en femgradig skala. Under det gångna året med pandemin har Lean produktion-kursen ändå kunnat genomföras med en närapå bibehållen tillströmning av deltagare; genomsnittet per kurs har varit 18 deltagare. Lärarna har det senaste året med gemensamma ansträngningar arbetat om kursen för att kunna genomföra den på distans. Inför hösten planeras en kurs med start i Göteborg den 31 augusti och en kurs med start i Södertälje den 29 september. Mer information om denna och andra kurser i utbudet har Anette Winter.

Avslut Flaggskeppsfabriken Digital

Notis · 2021-05-03

Välkommen den 6 maj till presentationen av Flaggskeppsfabriken Digital – kompetensutveckling för hållbar teknikomställning. Projektet som initierats av Industriarbetsgivarna, IF Metall och Teknikföretagen har pågått i två år med finansiering från Vinnova. Vid presentationen deltar bland andra Per Hidesten (VD Industriarbetsgivarna), Tomas With (vice ordförande IF Metall), Klas Wåhlberg (VD Teknikföretagen) och Margareta Groth (enhetschef Vinnova). Via Teams-länken presenteras slutrapporten som också finns tillgänglig för nedladdning. Mötet börjar 14:00 – gå med här!

Kartläggning av öppna innovationsmiljöer

Notis · 2021-04-30

Det finns en stor efterfrågan inom den svensk tillverkningsindustri av miljöer som stärker företagens innovationsförmåga och kompetens inom nya avancerade teknologier. Nu släpper Produktion2030 en rapport som visar en kartläggning av öppna miljöer i Sverige som syftar till att öka innovation och digitalisering, och att testa nya tekniker, inom produktionsutveckling. I rapporten har tolv olika miljöer relevanta för produktionsområdet identifierats. Läs hela rapporten här!

Startprogram med automationsperspektiv – hög tid för anmälan

Notis · 2021-04-28

Sedan vi lanserat vår satsning med Robotlyftet på Startprogram med automationsperspektiv har ett dussin företag redan anmält sig och ligger nu i startgroparna för att sätta igång. Den ständigt närvarande pandemin sätter fortfarande en del käppar i hjulen, men intresset är det inget fel på. Det finns dock fortfarande ett fåtal platser kvar.
– Vi har ytterligare ett tiotal företag på vår intresselista, men det är först till kvarn som gäller, säger Produktionslyftets Lars-Gustaf Gustafsson. Om du är intresserad av att delta i ett Startprogram så är det hög tid att anmäla sig nu.
För mer information – och anmälan – kontakta Lars-Gustaf.

Projektledning och projektrum

Notis · 2021-04-23

Richardssons Verktygsservice i Västervik går vidare i sitt arbete med Produktionslyftet. I mitten av april jobbade de med hur de kopplar ihop marknad med projektledning och projektrum för nya verktyg samt hur det sedan hänger ihop in i daglig styrning och konstruktionsgenomgångar. Detta gäller både gentemot kund och egen produktion för att slutligen återkoppla gjorda erfarenheter. Allt sattes ihop i en mötesstruktur för att hålla igång informationsflödet i verksamheten. Mer information har David Andersson.

Flöde från förfrågan till offert

Notis · 2021-04-20

Hos Nominit i Värnamo var det i slutet av mars det valda pilotområdets pilotgrupp som körde pulsmötet med en uppdaterad tavla. Det var en ny operatör som ledde mötet med bra flyt, bra jobbat! Ett nytt pilotområde inom administration har startats upp med fokus på flödet från förfrågan till offert. En övning med nuläge, framtid, hinder och första steg genomfördes. På bilden en engagerad Slobodan. Mer information har Tomas Wigerfelt.

Tekniksworkshoppar över hela landet

Notis · 2021-04-16

Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Här kan forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet mötas under en dag. Bilden är från en teknikworkshop om cirkulär ekonomi i slutet av mars. Det är RISE i samverkan med IUC-nätverket som arrangerar dessa över hela landet och närmast, den 20 april, är det en Teknikshop om kollaborativa robotar och automationsstrategier – anmäl dig här, Zoom-länk skickas ut före workshoppen. Här kan du se hela utbudet vilket uppdateras kontinuerligt. Mer information har Roger Lundin.

Pilotfokus på daglig styrning

Notis · 2021-04-13

Hos WR Controls i Timmele har det varit ett dagligt fokus på stopptidsuppföljning. Pilotgruppen har fokuserat på störningar med problemlösning för att identifiera grundorsaken. Arbetet löper på smidigt med ett stort engagemang i gruppen. Mer information har Tomas Wigerfelt.

Tavla med tydlighet

Notis · 2021-04-09

Stacke Mattsson i Gnosjö avrundade mars månads Produktionslyftsarbete med en mer komplett tavla, där det ändå finns en förbättringspotential kring förtydligandet av avvikelser. På tavlan är det rött eller grönt som gäller; ”det går bra” eller ”vi behöver hjälp”. Mycket handlar om kommunikation, något de adresserar inför kommande träff – ett mycket bra arbete så långt där alla i styrgruppen demonstrerar samsyn på ett imponerande sätt. Mer information har Daniel Gåsvaer.

Partner

Intressenter och finansiärer