Industriell transformation för klimat och konkurrenskraft

Notis · 2021-06-17

Med drygt 100-talet anmälda deltagare välkomnade Produktionslyftets Jenny Bramell till frukostseminariet ”Industriell transformation för klimat och konkurrenskraft” den 8 juni med professor Monica Bellgran. Monica inledde med att transformation handlar om förändring nu men mot en okänd position, om att operera i det okända. Det är inte något som är lätt att förutsäga förutom att det innebär ett radikalt nytt läge, samtidigt som det är en möjlighet att uppfinna den nya framtiden.

Läs mer om seminariet här!

Hög potential hos Stoeryd

Notis · 2021-06-15

Stoeryd AB i Tranås inledde sitt nystartade arbete med Produktionslyftet med en inspirerande heldag i maj. Det är tydligt att det finns stor vilja och starkt driv att ta stora steg – att potentialen finns där var de fullkomligt enade om. Mer information har David Andersson.

Starkt utvecklingsintresse hos Presso

Notis · 2021-06-11

Presso AB i Skillingaryd visade fortsatt i slutet av maj ett starkt intresse av att starta Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsresa med inslag av automation. De inledde med en mycket bra presentation av företagets vision, mål och riktning. Det finns också ett intresse av att söka automationscheck. Mer information har Tomas Wigerfelt.

Engagerade medarbetare med Lean-introduktion

Notis · 2021-06-07

Laserstans TechPro i Svedala har precis slutit avtal med Produktionslyftet med avtalsskrivning och uppstart. Ett bra möte har redan genomförts med engagerade medarbetare och en Lean-introduktion med ledningen kommer att arrangeras i slutet av juni, med fortsatt arbete planerat efter semestern. Mer information har Bengt Gebert.

Digitalisera – identifiera möjligheter, testa och validera

Notis · 2021-05-31

Välkommen till en teknikworkshop om Karakuri IoT (Internet of Things), ett nytt förhållningssätt till att införa digitalisering och smart industri i industrins företag. Det sätter människan i centrum och utgår från de behov som människan i systemet upplever. Karakuri IoT är ett forskningsprojekt som har bedrivits inom Produktion2030 där hårdvara och mjukvara utvecklats och provats i fler än 15 workshoppar involverande olika tillverkningsföretag och sammanlagt mer än 160 personer. Metoden har gett upphov till åtskilliga förbättringsåtgärder hos företagen med hjälp av enkla digitaliseringslösningar. Karakuri IoT bygger på en cyklisk process där processen startar med identifiering av möjligheter för att sedan generera idéer och utveckla lösningar som testas och valideras och dessa lösningar kan i sin tur ge upphov till nya idéer. Processen genomförs med fördel i en serie fysiska workshops med berörda medarbetare i det berörda organisationsavsnittet där varje steg i Karakuri IoT-processen gås igenom. Mer information och anmälan hittar du här!

Struktur för möten och processer

Notis · 2021-05-28

Stacke Mattssons i Gnosjö gick under maj igenom sin dagliga styrning samt avvikelsehantering, bland annat saldoavvikelser vid materialhantering. Företaget visar hög energi i arbetet med att hitta rätt struktur i processer och möten med mer, där vissa numera även genomförs via Teams. Planen för det kommande arbetet är lagd fram till semesteruppehållet. Mer information har Daniel Gåsvaer.

Flexibilitet och tillväxtvilja

Notis · 2021-05-25

Pilotgruppen hos Henjo i Ljungby, ett företag som ingår i GLS Industries, har fram till början av maj under närmare fyra veckor haft dagligt möte i samband med skiftbyte. Tavlan har de sedan en tidigare workshop utvecklat ytterligare med en tydlig och bra struktur och med den information de tidigare identifierat behov av. De fortsätter arbetet med att utveckla de delarna som handlar om störningar och planering. Trots hög beläggning och orderingång på företaget så visar de en hög flexibilitet och möjlighet och vilja till tillväxt! Mer information har Malin Erikson.

Bror Tonsjö inspirerar Flaggskeppsfabriken

Notis · 2021-05-21

I projektet Flaggskeppsfabriken Digital har sex världsledande företag – SKF i Göteborg, Volvo CE i Braås, SCA Massa i Östrand, Sandvik Coromant i Gimo samt AstraZeneca och Scania i Södertälje – delat med sig av sina erfarenheter och framgångsrecept kring kompetensutveckling med koppling till digitalisering. Förutom företagens egna presentationer har ett antal speciellt inbjudna inspirationsföreläsare deltagit, däribland det tidigare Produktionslyftsföretaget Bror Tonsjö och dess VD Clas Tengström. Flaggskeppsföretagen var alla imponerade av Bror Tonsjös erfarenheter och följaktligen togs det beslut om att Bror Tonsjös presentation skulle finnas med som ett av de goda exemplen i projektets slutrapport. Hela slutrapporten från Flaggskeppsfabriken finns att ladda ner här – nedan kan du läsa specifikt om Bror Tonsjös arbete. Mer information om Flaggskeppsfabriken som helhet har projektledare Kalle Persson.

Bror Tonsjös inspel till Flaggskeppsfabriken

Digital teknikworkshop – projekt cirkulär ekonomi

Notis · 2021-05-17

En stor del av världens produkter har designats med tanke på produktion, användning och kassation, vilket tömmer planetens resurser (linjär ekonomi). En cirkulär ekonomi, som främjas av EU för hållbarutveckling, står i kontrast till detta tillvägagångssätt och representerar en systemförskjutning som bygger långsiktig motståndskraft, genererar affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och ger miljö- och samhällsnytta. Delta i denna workshop arrangerad av Produktion2030 för att börja din väg mot cirkulär ekonomi. Workshoppen genomförs tisdag den 25 maj mellan 09:00 och 12:00. En Zoom-länk skickas före workshoppen som är kostnadsfri men kräver anmälan via denna länk!

Klusterkonferensen slog nytt deltagarrekord

Notis · 2021-05-13

Den 5-6 maj genomfördes årets upplaga av Manufacturing R&D Cluster Conference med tema ”Hållbar tillverkning – gröna värdekedjor”. Den digitala konferensen satte nytt rekord med 485 deltagare och även Produktionslyftet fanns på plats med Jenny Bramell som moderator. Den övergripande frågeställningen som diskuterades var hur tillverkningsindustrin kan lösa klimatmålen, där Tero Stjernstoft från Vinnova berättade om tio områden för en hållbar framtid, fem samhällsutmaningar och fem innovationsutmaningar. Här kan du läsa mer om konferensen!

Partner

Intressenter och finansiärer