Den 13 mars genomförde vi en strategidag med regionledarna från Produktionslyftets partnerorganisationer ute i landet: IUC Syd, Göteborgs Tekniska Collage, CIL i Småland, Mittuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Högskolan i Gävle och Mälardalens högskola – åtta av sju kunde medverka, endast KTH hade fått förhinder.

Arbetet med Produktionslyftet är idag mer komplext än när vi startade, vilket ställer ännu större krav på samsyn. Även om den röda tråden är samma som tidigare så står vi inför en utmaning när det gäller att få ihop en helhet. Med det längre perspektiv vi idag har tack vare Tillväxtverkets finansiering och engagemanget hos alla deltagare känns det som att vi har alla förutsättningarna på plats.

Som brukligt när vi träffas var det många och bra diskussioner och som alltid var det svårt att få tiden att räcka till … Vad vill vi uppnå långsiktigt? Vad är visionen för företagen – och hur kan vi hjälpa dem att uppnå den? Det finns ett genuint intresse av att både kunna dra nytta av och hjälpa varandra, en verklig nytändning och ett avstamp för det fortsatta arbetet!

Partner

Intressenter och finansiärer