Juni 2024 · Läs på webbsidan →

Samarbeten som ger energi

Efter några energigivande dagar tillsammans med ett 100-tal medarbetare i det nationella IUC-nätverket åker jag med tåget hemåt genom ett grönskande sommarlandskap. Snart är det semestertider, men det var inget som minskade engagemanget vid diskussionerna om hur vi kan bidra till de små och medelstora företagens fortsatta utveckling och hållbara konkurrenskraft.

Att samarbeta mot gemensamma mål är något som skapar engagemang. Ytterligare exempel på det, som du också kan läsa mer om i detta nyhetsbrev, är Produktionslyftets samarbeten med de två strategiska innovationsprogrammen Produktion 2030 och Smartare Elektroniksystem. Samarbeten över landet, regionalt och nationellt, samt mellan forskning och praktisk tillämpning gör att vi kan ta oss an de komplexa utmaningar som både industrin och samhället står inför.

Läs Birgitta Öjmertz ledare →

AMAB Hydraul förbereder organisationen för tillväxt

AMAB Hydraul hade tillväxtplaner men förstod att det krävdes mer än ökad säljkraft för att ta en större del av marknaden. Med hjälp av Produktionslyftet har de skapat samsyn kring verksamhetens mål och resa framåt, ökat engagemanget bland medarbetarna och infört nya arbetssätt och tydligare strukturer inom flera områden.

– Vårt mål när vi gick in i Produktionslyftet var att göra vårt managementteam mer processorienterat och självgående, mer redo för tillväxt, säger Peter Ternerot. Vi ville också skapa samsyn kring vart företaget är på väg, och det fanns ett stort behov av hållbara mötesstrukturer och bättre rutiner för informationsdelning.

Läs om AMAB Hydrauls utvecklingsarbete →

Grattis till årets produktionstekniker

Under Produktionstekniska dagen i Skövde den 30 maj tilldelades Johan Ekblad på Lidköping Energi utmärkelsen ”Årets produktionstekniker”. Han belönades för sitt arbete med att implementera ett nytt produktionssystem som visualiserar företagets miljöarbete och engagerar alla medarbetare i förbättringsarbetet.

Läs mer om utmärkelsen →

Heidelberg berättar om sina resultat

Under 2023 utsågs Heidelberg Materials Precast Abetong till Årets Lean-byggare, en utmärkelse som delas ut av föreningen Lean Forum Bygg. I en uppföljande intervju berättar Paul Karlsson, fabrikschef på Heidelbergs fabrik Vislanda H, hur Produktionslyftet har hjälpt fabriken att öka engagemanget bland medarbetarna och öka trycket i förbättringsarbetet.

Läs intervjun hos Lean Forum Bygg →

Nytt samarbete för en hållbar och stark svensk elektronikindustri

Produktionslyftet, innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem och branschorganisationen Svensk Elektronik går in i ett nytt samarbete för att öka små och medelstora elektroniktillverkares förmåga att förbättra, förnya och ställa om. Erbjudandet omfattar flera kostnadsfria insatser för tillverkare i elektronikindustrin.

Läs mer om erbjudandet →

”Produktionslyftet är en strategisk prioritering”

Som erfaren projektledare på Teknikföretagen har Cecilia Warrol arbetat med flera olika program för industriell utveckling. Sedan 2013 leder hon det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, som står för en del av Produktionslyftets finansiering. Vi träffade henne för att få veta mer om hur hon ser på Produktionslyftets roll och nytta för svenska industriföretag.

Läs intervjun med Cecilia Warrol →

Sista chansen – subvention för deltagande i utvecklingsprogrammet

Stärk ditt företags konkurrenskraft och förmåga att förnya sig tillsammans med Produktionslyftet. För ett begränsat antal företag med max 100 anställda erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets utvecklingsprogram.

Observera att stöd endast kan sökas för kostnader under 2024. För att hinna få ut hela beloppet behöver er intresseanmälan till Produktionslyftet komma in senast i juni, och arbetet behöver starta i augusti.

Läs mer och ansök →

Seminarium med OBIK

På OBIK har fokus på flöden och smart layout i befintliga lokaler skapat mer yta, kortare sträckor och bättre arbetsplatser. Vid frukostseminariet den 19 april berättade företaget om sin resa med Produktionslyftet, och vi fick även en inblick i relaterad forskning som bedrivs vid Chalmers.

Se filmen från seminariet →

Lean och ledarskap på Smålandskonferensen

Den 7 maj genomfördes Lean Forum Smålandskonferens på Campus Ljungby, en regional konferens inom samarbetet mellan Produktionslyftet, Lean Forum och IUC. Programmet bjöd på föreläsningar från bland andra Luni Metall, Hillerstorp, Dörr & Portbolaget och Stoeryd.

Läs mer hos Campus Ljungby →

Förbättringsarbete ger energi i Lidköping

Webbsänt seminarium · 13 september

Lidköping Energi driver förändringsarbete i en tid då energifrågorna verkligen står i fokus. Som energibolag har de fått vända och vrida på metoder som ofta har utvecklats inom tillverkningsindustrin – en utmaning, men också något som har visat sig ge stora fördelar. Vid frukostseminariet ger de exempel på hur de arbetar med förbättringar på sitt eget sätt.

Mer information och anmälan →

AMAB Hydraul förbereder för tillväxt

Webbsänt seminarium · 11 oktober

Inför den önskade tillväxten hade ledningen på AMAB Hydraul en insikt om att det inte skulle fungera att bara ösa på med mer försäljning. Med hjälp av Produktionslyftet har de skapat samsyn kring verksamhetens mål och resa framåt, ökat engagemanget bland medarbetarna och infört nya arbetssätt och tydligare strukturer inom flera områden.

Mer information och anmälan →

Förändringsledare och coach

Distans · start den 24 september 2024

Kursen vänder sig till coacher och blivande coacher i Produktionslyftet samt förändringsledare i företag som arbetar med Produktionslyftets principer.

Mer information och anmälan →

Lean produktion 7,5 hp

Göteborg · start 28 augusti 2024

Syftet med kursen är att ge en djupare förståelse för hur en verksamhet kan styras med Lean som affärsstrategi. Kursen ges av Chalmers i samarbete med Produktionslyftet.

Mer information och anmälan →

Lean ledarskap 7,5 hp

Södertälje · start 4 september 2024

Hur kan du som ledare utveckla din förmåga att leda förändringar och hållbar utveckling? Kursen ges av KTH Leancentrum i samarbete med Produktionslyftet.

Mer information och anmälan →

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 arrangerar webbsända workshoppar om nya produktionsmetoder. Syftet är att öka möjligheterna för små och medelstora företag att på ett tidigt stadium se nya, forskningsbaserade möjligheter. Här är de närmast kommande workshopparna:

Här hittar du Produktion2030:s samtliga teknikworkshoppar → 

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer