Intressenter

· 2017-03-21

Intressenter Till initiativtagarna bakom Produktionslyftet hör Teknikföretagen och IF Metall, som båda stödjer programmet med eget nationellt, regionalt och lokalt arbete samt har representanter i Produktionslyftets styrelse. IF Metall IF Metall har cirka 310 000 medlemmar. Av dessa är cirka 250 000 yrkesverksamma. …

Läs mer

Integritetspolicy

· 2018-05-22

Integritetspolicy Produktionslyftet, huvudman RISE IVF med organisationsnummer 556053-1526, adress Box 104, 431 22 Göteborg, telefonnummer 010-516 50 00 och e-postadress info@produktionslyftet.se (”vi”) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) som inkommer via vår hemsida och som används för Produktionslyftets …

Läs mer

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer