Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida.

Göran Johnsson i Heta Stolen på Scanautomatic

Notis · 2007-10-28

På mässan Scanautomatic i Göteborg deltog Produktionslyftets styrelseordförande Göran Johnsson i Heta Stolen den 9 oktober. Där frågades han ut av tidningen Automations chefredaktör Dag Toijer och fick tillfälle att berätta om satsningen för ett 40-tal intresserade åhörare. Mer vet …

Läs mer

Plan för Johpomeks Lean-introduktion

Notis · 2007-10-28

Johpomek AB i Osby, ett av Produktionslyftets tio pilotföretag, har genomfört sin första träff med Lean-coacherna Lars Eskilsson och Jonas Laring. Efter kontraktskrivning genomförs normalt en kort introduktion till Lean och sedan Lean-spel resten av dagen, men då Johpomek spelade …

Läs mer

Sök nu till första omgången av 2008 års Produktionslyftsföretag – sista ansökningsdag 3 december 2007!

Notis · 2007-10-28

Ditt företag kan få kvalificerad stöttning och handledning med Lean produktion som utgångspunkt. Målgruppen är företag som har mellan 50 och 250 anställda inom traditionell tillverkningsindustri i Sverige. Även företag som ingår i en större koncern, men som praktiskt fungerar …

Läs mer

Bara vinster med Lean!

Ledare · Lena Ovesson · 2007-09-28

Hösten 2005 fattades ett styrelsebeslut att söka EU-medel från Mål 3-programmet för att starta ett Lean-projekt. I vår koncern, bestående av nio bolag, är de flesta underleverantörer till bilindustrin. Vi har, som många andra, under många år känt av den …

Läs mer

Danielson skyltar med Lean

Artikel · 2007-09-28

Ett av Produktionslyftets pilotföretag är Danielson Sverige AB med produktion på Gotland. De har sedan några år tillbaka arbetat med vissa Lean-verktyg, men vill ta sig vidare mot ett övergripande Lean-inspirerat produktionssystem. – Därför tycker jag att det känns riktigt …

Läs mer

Produktionslyftets seminariemedverkan

Notis · 2007-09-28

För att fortsatt bygga upp intresset och förståelsen för Lean och Produktionslyftets möjligheter, deltar vi vid flera arrangemang under hösten. Under oktober medverkar Produktionslyftet bland annat vid seminarier i Göteborg den 4 oktober (med Teknikföretagen), den 24 oktober i Uppsala …

Läs mer

Studiebesök hos Toyota i Turkiet

Notis · 2007-09-28

Delar av Produktionslyftet deltog i en studieresa till Toyotas fabrik i Turkiet i ett arrangemang lett av Lars Danielsson (som även tagit bilden). Fabriken utanför Istanbul har fått flera priser för sin kvalitet och framgångsfaktorn för Toyota är enligt chefen …

Läs mer

Produktionslyftets pilotföretag

Notis · 2007-09-28

Programdirektör Birgitta Öjmertz har under september tillsammans med Produktionslyftets Lean-coacher besökt alla pilotföretag (bilden är från Kockums med fr v Lean-coach Lars Eskilsson, Birgitta Öjmertz och vd Mats Malmqvist). Nu är avtalen undertecknade och arbetet kan börja! Deltagande företag är: …

Läs mer

Goda exempel ger Trovärdighet

Ledare · 2007-08-28

Produktionslyftet ska stärka svenska företag. Med exemplens makt ska vi visa hur medelstora tillverkande företag kan förnyas genom medarbetares engagemang. För att skapa ett långsiktigt och excellent kompetensstöd är Trovärdighet en av de viktigaste egenskaperna att utveckla. Om tillverkande företag, …

Läs mer

Inspirerat om Lean i Ljungby

Artikel · 2007-08-28

I slutet av maj arrangerade Produktionslyftet i samarbete med TEK i Halmstad och Idé & Resurscentrum ett inspirationsseminarium i Ljungby. Arrangemanget lockade ett 70-tal deltagare som fick höra både mindre och större företag berätta om sina satsningar inom Lean. Inledde …

Läs mer

Partner

Intressenter och finansiärer