Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida.

Heldag med värdeflödesanalys

Notis · 2007-06-28

Den åttonde 5p-utbildningen i Lean pågår för fullt. Kursen, som startade i maj, avslutas till hösten i september. Den 19 juni i sommarvärmen i Borås genomfördes den tredje träffen med en heldag om grunderna i värdeflödesanalys. Träffen genomfördes hos Ericsson, …

Läs mer

Effektivitet och nätverkssamarbete

Notis · 2007-06-28

Ett tjugotal företagsrepresentanter lyssnade den 12 juni när Produktionslyftet berättade om vikten av att bli effektivare och vad Produktionslyftet kan erbjuda företagen. Värd för seminariet var Ystad kommun och platsen var Draka Kabels lokaler. Deltog gjorde även Lars Danielsson (bilden) …

Läs mer

Scanautomatic 9-12 oktober 2007

Notis · 2007-06-28

Inför årets upplaga av Scanautomatic på Svenska Mässan i Göteborg är Produktionslyftet starkt engagerade. Bland annat ingår Hans Reich i mässans branschråd och såväl IVF som Chalmers är medarrangörer vid seminarieprogrammet. Som exempel kan nämnas att IVFs Magnus Widfeldt är …

Läs mer

Urvalsarbetet med pilotföretagen pågår för fullt

Notis · 2007-06-28

Vi har fått in många intresseanmälningar från företag som vill bli ett pilotföretag. Produktionslyftets Hans Reich och Lean-coacherna Anders Hugnell (KTH), Lars Eskilsson (JTH) och Hans Engström (LTU) besöker under sommarmånaderna ett 20-tal företag. Det slutgiltiga urvalet är en viktig …

Läs mer

”Mycket bra initiativ i Dalsland”

Notis · 2007-06-28

Lean har fått stort ”fäste” i Dalsland. Alla styrande i Färgelanda, med kommunledning och förvaltningschefer, totalt ca 50 personer, kom och lyssnade den 11 juni när Hans Reich berättade hur effektiva företag och organisationer arbetar. Kommunföreträdare från Färgelanda, Dals-Ed, Bengtsfors …

Läs mer

En stor utvecklingspotential

Ledare · Olle Vogel · 2007-05-28

Betydelsen av en effektiv och värdeskapande produktion för företags utveckling och framgång har blivit allt tydligare med den globala konkurrenssituationen. Ofta exemplifieras detta med Toyota och Toyota Production System, som lett företaget till att bli världens största fordonstillverkare med en …

Läs mer

Produktion i centrum vid samverkansmöte

Artikel · 2007-05-28

Konferensen Högskolor och Samhälle i Samverkan – HSS – har arrangerats sedan 1999 av olika högskolor runt om i landet. 2007 års konferens var den femte i ordningen och den genomfördes den 8-11 maj i Jönköping. Ett fokus och stort …

Läs mer

Produktionslyftet med IUC Sjuhärad på Espiradagen

Notis · 2007-05-28

Vid den stora Espiradagen i Borås den 23 maj var Produktionslyftets Hans Reich inbjuden av IUC Sjuhärad för att berätta om Produktionslyftet, dess målsättning och möjligheter. Ett 30-tal personer deltog, däribland flera företagsägare och styrelserepresentanter. Espira är en regional organisation …

Läs mer

Invigning av Produktionslyftets lokaler

Notis · 2007-05-28

Måndagen den 28 maj var det officiell invigning av Produktionslyftets lokaler i Mölndal. På plats fanns givetvis alla ”produktionslyftare” liksom styrelsen (som passade på att ha sitt första styrelsemöte under förmiddagen). Finansiärsrepresentanterna Olle Vogel från KK-stiftelsen och Ulf Holmgren från …

Läs mer

Välfyllda 5-poängkurser i Lean till hösten

Notis · 2007-05-28

På kort tid har 5-poängsutbildningarna för flera datum till hösten blivit näst intill fullbokade. Färgelanda med start 27 september är fulltecknad och Halmstad med start 8 november ser ut att fyllas så snabbt att förfrågning om fler kurstillfällen redan inkommit. …

Läs mer

Partner

Intressenter och finansiärer