Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida.

Stort Lean-intresse inom byggindustrin

Notis · 2007-04-28

Den 26 april hade Industrins Byggmaterialgrupp, Betongvaruindustrin, Sveriges Bergmaterialindustri och Byggnadsämnesförbundet stämmor/förbundsmöten i Näringslivets Hus i Stockholm. Produktionslyftet tillhörde de inbjudna huvudtalarna med Hans Reich från Chalmers som föreläsare. Ämnet för dagen var Lean Production under temat ”Vi behöver lära …

Läs mer

Master i Lean Operation

Notis · 2007-04-28

Industrin ökar kraven på fler utbildningar i effektiv produktion. För att möta efterfrågan kommer ett stort antal kurser att utvecklas för att komplettera vår framgångsrika fempoängskurs i Lean Produktion. Några exempelvis är Lean Maintanance , Lean Product Development, Manufacturing Planning …

Läs mer

Företag – anmäl ert intresse på www.produktionslyftet.se!

Notis · 2007-04-28

Vi vill komma i kontakt med företag intresserade av att bli ett av de tio pilotföretagen i programmet. Målgruppen är företag inom traditionell tillverkningsindustri med 50 till 250 anställda. Ett första urval sker under maj. Högst upp på hemsidan finns …

Läs mer

Vi har en lång tid tillsammans

Ledare · Birgitta Öjmertz · 2007-03-28

Att förändra hela företags sätt att fungera är extremt svårt. Det krävs kunskap, mod, envishet och ödmjukhet. Och det tar tid – lååång tid – varför uthållighet och tålamod också är bra att ha. Produktionslyftet ska stötta medelstora företag genom …

Läs mer

Musteri inspirerar verkstadsföretag på Österlen

Artikel · 2007-03-28

I södra Sverige har ett antal företag gått samman i nätverksgrupper för att höja sin kompetens inom produktionsområdet. Arbetssättet är relativt nytt, men resultaten är goda. Företagen, från flera olika branscher, utgör bra exempel på hur den nya satsningen Produktionslyftet …

Läs mer

Maritime Partenariate Scandinavia

Notis · 2007-03-28

Maritime Partenariate Scandinavia är ett samarbete mellan regioner i den så kallade skandinaviska triangeln. Det är ett kontakt- och affärsforum för de maritima näringarna i sydöstra Norge, västra Sverige och norra Danmark. Vid arrangemanget, som lockade ett 100-tal personer, talade …

Läs mer

Samverkan för kompetensutveckling

Notis · 2007-03-28

Den femte upplagan av konferensen Högskolor och Samhälle i Samverkan (HSS) arrangeras i Jönköping den 8-11 maj 2007. För en kontinuerlig kompetensutveckling krävs lärande miljöer och strukturer som kan ta till vara nya möjligheter liksom identifiera svagheter. För att åstadkomma …

Läs mer

Gjuteritekniska Föreningens vårkonferens

Notis · 2007-03-28

Den 8 mars var Hans Reich inbjuden som talare vid Gjuteritekniska Föreningens vårkonferens med tema ”Det kostnadseffektiva gjuteriet”. Platsen var Jönköping och närmare 100 åhörare deltog. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Läs mer

Monteringskonferens i Stockholm

Notis · 2007-03-28

Den 14 mars lockade årets Monteringsforum ett 100-tal deltagare. Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz deltog i programmet med en presentation av Produktionslyftet. Programmet tog bland annat upp outsourcing med ett föredrag av IVFs Berndt Holmer. Peter Gröndahl, projektledare på KTH, sammanfattade …

Läs mer

Näringsministern med Produktionslyftet

Notis · 2007-03-28

Produktionsnätverket Sydost tillsammans med fem olika IUC-bolag och Teknikcentrum i Växjö bjöd in proDesign och representanter för Produktionslyftet till ett samtal om hur företagen i regionen kan stöttas. Talare vid arrangemanget den 7 mars var även näringsminister Maud Olofsson, Johan …

Läs mer

Partner

Intressenter och finansiärer