Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida.

Studiebesök hos japanska Lean-företag

Notis · 2007-04-28

Att ta sig till den aktuella platsen för att själv se och förstå situationen är en av grundprinciperna hos Toyota (The Business Principles of the ToyotaWay). Därför ordnade Byggkostnadsforum en studieresa till Japan 7-15 april. Syftet var att med egna …

Läs mer

Stort Lean-intresse inom byggindustrin

Notis · 2007-04-28

Den 26 april hade Industrins Byggmaterialgrupp, Betongvaruindustrin, Sveriges Bergmaterialindustri och Byggnadsämnesförbundet stämmor/förbundsmöten i Näringslivets Hus i Stockholm. Produktionslyftet tillhörde de inbjudna huvudtalarna med Hans Reich från Chalmers som föreläsare. Ämnet för dagen var Lean Production under temat ”Vi behöver lära …

Läs mer

Master i Lean Operation

Notis · 2007-04-28

Industrin ökar kraven på fler utbildningar i effektiv produktion. För att möta efterfrågan kommer ett stort antal kurser att utvecklas för att komplettera vår framgångsrika fempoängskurs i Lean Produktion. Några exempelvis är Lean Maintanance , Lean Product Development, Manufacturing Planning …

Läs mer

Företag – anmäl ert intresse på www.produktionslyftet.se!

Notis · 2007-04-28

Vi vill komma i kontakt med företag intresserade av att bli ett av de tio pilotföretagen i programmet. Målgruppen är företag inom traditionell tillverkningsindustri med 50 till 250 anställda. Ett första urval sker under maj. Högst upp på hemsidan finns …

Läs mer

Vi har en lång tid tillsammans

Ledare · Birgitta Öjmertz · 2007-03-28

Att förändra hela företags sätt att fungera är extremt svårt. Det krävs kunskap, mod, envishet och ödmjukhet. Och det tar tid – lååång tid – varför uthållighet och tålamod också är bra att ha. Produktionslyftet ska stötta medelstora företag genom …

Läs mer

Musteri inspirerar verkstadsföretag på Österlen

Artikel · 2007-03-28

I södra Sverige har ett antal företag gått samman i nätverksgrupper för att höja sin kompetens inom produktionsområdet. Arbetssättet är relativt nytt, men resultaten är goda. Företagen, från flera olika branscher, utgör bra exempel på hur den nya satsningen Produktionslyftet …

Läs mer

Maritime Partenariate Scandinavia

Notis · 2007-03-28

Maritime Partenariate Scandinavia är ett samarbete mellan regioner i den så kallade skandinaviska triangeln. Det är ett kontakt- och affärsforum för de maritima näringarna i sydöstra Norge, västra Sverige och norra Danmark. Vid arrangemanget, som lockade ett 100-tal personer, talade …

Läs mer

Samverkan för kompetensutveckling

Notis · 2007-03-28

Den femte upplagan av konferensen Högskolor och Samhälle i Samverkan (HSS) arrangeras i Jönköping den 8-11 maj 2007. För en kontinuerlig kompetensutveckling krävs lärande miljöer och strukturer som kan ta till vara nya möjligheter liksom identifiera svagheter. För att åstadkomma …

Läs mer

Gjuteritekniska Föreningens vårkonferens

Notis · 2007-03-28

Den 8 mars var Hans Reich inbjuden som talare vid Gjuteritekniska Föreningens vårkonferens med tema ”Det kostnadseffektiva gjuteriet”. Platsen var Jönköping och närmare 100 åhörare deltog. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Läs mer

Monteringskonferens i Stockholm

Notis · 2007-03-28

Den 14 mars lockade årets Monteringsforum ett 100-tal deltagare. Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz deltog i programmet med en presentation av Produktionslyftet. Programmet tog bland annat upp outsourcing med ett föredrag av IVFs Berndt Holmer. Peter Gröndahl, projektledare på KTH, sammanfattade …

Läs mer

Partner

Intressenter och finansiärer