Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida.

Inspirerat om Lean i Ljungby

Artikel · 2007-08-28

I slutet av maj arrangerade Produktionslyftet i samarbete med TEK i Halmstad och Idé & Resurscentrum ett inspirationsseminarium i Ljungby. Arrangemanget lockade ett 70-tal deltagare som fick höra både mindre och större företag berätta om sina satsningar inom Lean. Inledde …

Läs mer

Populärt Produktionslyftet i media och möten

Notis · 2007-08-28

Sedan årsskiftet har Produktionslyftet märkts ordentligt i såväl media som på olika möten som seminarier och konferenser. Några mycket omskrivna evenemang den närmaste tiden där Produktionslyftet är engagerade är Lean Forum Konferens (www.leanforum.se) och Scanautomatic (www.scanautomatic.se). Vi har även medverkat …

Läs mer

Bred geografisk spridning bland Produktionslyftets företag

Notis · 2007-08-28

Från norr till syd, från väst till öst – företag från hela landet deltar i Produktionslyftet. Efterfrågan har varit så pass hög att ett antal företag inte kom med i första omgången. Bara i region Sydost har Lars Eskilsson vid …

Läs mer

Stort intresse för Produktionslyftets 5-poängskurser i Lean

Notis · 2007-08-28

En förutsättning för att delta som pilotföretag är att företaget skickar medarbetare på vår 5p-kurs i Lean. Efterfrågan är dock större än så och många deltagande företag vill skicka fler medarbetare än vad vi har allockerade platser. Dessutom har flera …

Läs mer

Piloter och coacher på plats

Notis · 2007-08-28

Vecka 33 och 34 innebar lite av ett avstamp för Produktionslyftet. Vecka 33 hade programmet en kick-off med planering för bl a Produktionslyftets Lean-coacher. Veckan därefter var det dags för Produktionslyftets styrelsemöte, där den första omgången av pilotföretag identifierades. Således …

Läs mer

Höglöne- och lågkostnadsland med Lean

Ledare · Hans Reich · 2007-06-28

Höglöne- och lågkostnadsland med Lean I en värld med frihandel gäller det att ha produkter med bäst värde för pengarna. Under många år har den svenska kronans värde försämrats genom ett flertal devalveringar – en fungerande metod som snabbt ger …

Läs mer

Lean-fokus på produktion och personal

Artikel · 2007-06-28

I södra Sverige har ett antal företag gått samman i nätverksgrupper för att höja sin kompetens inom produktionsområdet. Ett av dessa företag är Alde i Färlöv. Trots att arbetssättet i nätverk är relativt nytt så är resultaten goda. Metodiken utgör …

Läs mer

Heldag med värdeflödesanalys

Notis · 2007-06-28

Den åttonde 5p-utbildningen i Lean pågår för fullt. Kursen, som startade i maj, avslutas till hösten i september. Den 19 juni i sommarvärmen i Borås genomfördes den tredje träffen med en heldag om grunderna i värdeflödesanalys. Träffen genomfördes hos Ericsson, …

Läs mer

Effektivitet och nätverkssamarbete

Notis · 2007-06-28

Ett tjugotal företagsrepresentanter lyssnade den 12 juni när Produktionslyftet berättade om vikten av att bli effektivare och vad Produktionslyftet kan erbjuda företagen. Värd för seminariet var Ystad kommun och platsen var Draka Kabels lokaler. Deltog gjorde även Lars Danielsson (bilden) …

Läs mer

Scanautomatic 9-12 oktober 2007

Notis · 2007-06-28

Inför årets upplaga av Scanautomatic på Svenska Mässan i Göteborg är Produktionslyftet starkt engagerade. Bland annat ingår Hans Reich i mässans branschråd och såväl IVF som Chalmers är medarrangörer vid seminarieprogrammet. Som exempel kan nämnas att IVFs Magnus Widfeldt är …

Läs mer

Partner

Intressenter och finansiärer