Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida.

Urvalsarbetet med pilotföretagen pågår för fullt

Notis · 2007-06-28

Vi har fått in många intresseanmälningar från företag som vill bli ett pilotföretag. Produktionslyftets Hans Reich och Lean-coacherna Anders Hugnell (KTH), Lars Eskilsson (JTH) och Hans Engström (LTU) besöker under sommarmånaderna ett 20-tal företag. Det slutgiltiga urvalet är en viktig …

Läs mer

”Mycket bra initiativ i Dalsland”

Notis · 2007-06-28

Lean har fått stort ”fäste” i Dalsland. Alla styrande i Färgelanda, med kommunledning och förvaltningschefer, totalt ca 50 personer, kom och lyssnade den 11 juni när Hans Reich berättade hur effektiva företag och organisationer arbetar. Kommunföreträdare från Färgelanda, Dals-Ed, Bengtsfors …

Läs mer

En stor utvecklingspotential

Ledare · Olle Vogel · 2007-05-28

Betydelsen av en effektiv och värdeskapande produktion för företags utveckling och framgång har blivit allt tydligare med den globala konkurrenssituationen. Ofta exemplifieras detta med Toyota och Toyota Production System, som lett företaget till att bli världens största fordonstillverkare med en …

Läs mer

Produktion i centrum vid samverkansmöte

Artikel · 2007-05-28

Konferensen Högskolor och Samhälle i Samverkan – HSS – har arrangerats sedan 1999 av olika högskolor runt om i landet. 2007 års konferens var den femte i ordningen och den genomfördes den 8-11 maj i Jönköping. Ett fokus och stort …

Läs mer

Produktionslyftet med IUC Sjuhärad på Espiradagen

Notis · 2007-05-28

Vid den stora Espiradagen i Borås den 23 maj var Produktionslyftets Hans Reich inbjuden av IUC Sjuhärad för att berätta om Produktionslyftet, dess målsättning och möjligheter. Ett 30-tal personer deltog, däribland flera företagsägare och styrelserepresentanter. Espira är en regional organisation …

Läs mer

Invigning av Produktionslyftets lokaler

Notis · 2007-05-28

Måndagen den 28 maj var det officiell invigning av Produktionslyftets lokaler i Mölndal. På plats fanns givetvis alla ”produktionslyftare” liksom styrelsen (som passade på att ha sitt första styrelsemöte under förmiddagen). Finansiärsrepresentanterna Olle Vogel från KK-stiftelsen och Ulf Holmgren från …

Läs mer

Välfyllda 5-poängkurser i Lean till hösten

Notis · 2007-05-28

På kort tid har 5-poängsutbildningarna för flera datum till hösten blivit näst intill fullbokade. Färgelanda med start 27 september är fulltecknad och Halmstad med start 8 november ser ut att fyllas så snabbt att förfrågning om fler kurstillfällen redan inkommit. …

Läs mer

Uppmärksammat seminarium om Produktionslyftet i Ljungby

Notis · 2007-05-28

Den 29 maj arrangerade Produktionslyftet i samarbete med TEK i Halmstad och Idé & Resurscentrum i Ljungby ett mycket uppskattat seminarium. De närmare 70-talet deltagarna fick höra både mindre som större företag berätta om sina satsningar inom Lean, samt en …

Läs mer

En moderniserad svensk modell

Ledare · Göran Johnsson · 2007-04-28

I slutet av maj månad har vi vårt första möte i styrelsen för Produktionslyftet. Det känns angeläget att komma igång. Frågan har under ganska lång tid diskuterats från initiativtagarnas sida, orden har vägts om hur uppdraget ska utformas och om …

Läs mer

Strategisk satsning på Lean ger långsiktiga resultat för Spring Systems AB

Artikel · 2007-04-28

Sedan Spring Systems AB inledde sin satsning på Lean i maj 2006 har resultaten inte låtit vänta på sig. Företaget i Torsås startade sin Lean-resa innan Produktionslyftet hade kommit igång, men de utgör ett närmast perfekt exempel på arbetssättet. Om …

Läs mer

Partner

Intressenter och finansiärer