Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida.

Vi har en lång tid tillsammans

Ledare · Birgitta Öjmertz · 2007-03-28

Att förändra hela företags sätt att fungera är extremt svårt. Det krävs kunskap, mod, envishet och ödmjukhet. Och det tar tid – lååång tid – varför uthållighet och tålamod också är bra att ha. Produktionslyftet ska stötta medelstora företag genom …

Läs mer

Musteri inspirerar verkstadsföretag på Österlen

Artikel · 2007-03-28

I södra Sverige har ett antal företag gått samman i nätverksgrupper för att höja sin kompetens inom produktionsområdet. Arbetssättet är relativt nytt, men resultaten är goda. Företagen, från flera olika branscher, utgör bra exempel på hur den nya satsningen Produktionslyftet …

Läs mer

Maritime Partenariate Scandinavia

Notis · 2007-03-28

Maritime Partenariate Scandinavia är ett samarbete mellan regioner i den så kallade skandinaviska triangeln. Det är ett kontakt- och affärsforum för de maritima näringarna i sydöstra Norge, västra Sverige och norra Danmark. Vid arrangemanget, som lockade ett 100-tal personer, talade …

Läs mer

Samverkan för kompetensutveckling

Notis · 2007-03-28

Den femte upplagan av konferensen Högskolor och Samhälle i Samverkan (HSS) arrangeras i Jönköping den 8-11 maj 2007. För en kontinuerlig kompetensutveckling krävs lärande miljöer och strukturer som kan ta till vara nya möjligheter liksom identifiera svagheter. För att åstadkomma …

Läs mer

Gjuteritekniska Föreningens vårkonferens

Notis · 2007-03-28

Den 8 mars var Hans Reich inbjuden som talare vid Gjuteritekniska Föreningens vårkonferens med tema ”Det kostnadseffektiva gjuteriet”. Platsen var Jönköping och närmare 100 åhörare deltog. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Läs mer

Monteringskonferens i Stockholm

Notis · 2007-03-28

Den 14 mars lockade årets Monteringsforum ett 100-tal deltagare. Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz deltog i programmet med en presentation av Produktionslyftet. Programmet tog bland annat upp outsourcing med ett föredrag av IVFs Berndt Holmer. Peter Gröndahl, projektledare på KTH, sammanfattade …

Läs mer

Näringsministern med Produktionslyftet

Notis · 2007-03-28

Produktionsnätverket Sydost tillsammans med fem olika IUC-bolag och Teknikcentrum i Växjö bjöd in proDesign och representanter för Produktionslyftet till ett samtal om hur företagen i regionen kan stöttas. Talare vid arrangemanget den 7 mars var även näringsminister Maud Olofsson, Johan …

Läs mer

Lean-inspirerade kommuner i Dalsland

Notis · 2007-03-28

Färgelanda kommun tillsammans med Dals-Ed och Tanum drog den 5 mars samman ett antal företag inom främst bilindustrin. Tillsammans med Produktionslyftet önskar de rigga en större satsning för att utbilda och coacha företagen i Dalsland. Kommunerna har blivit inspirerade av …

Läs mer

Partner

Intressenter och finansiärer