Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida.

Tillväxt med Lean-tänk från start

Artikel · 2008-02-28

Många av grundtankarna bakom Lean fanns med från start när Stefan Hörberg och Hans Petersson grundade sitt företag: Synen på medarbetare, leverantörskontakter, kundsamarbete etc. Företaget konstruerar och producerar på uppdrag industriella elsystem, kablage och testsystem, men produktionssystemet har inte riktigt …

Läs mer

Imponerande produktion hos VCE i Arvika

Notis · 2008-02-28

Den 14 februari bjöd IUC Wermland in till ett Lean-seminarium i Arvika, där Volvo Construction Equipment (VCE) agerade värd. 80-talet deltagare gjorde att arrangemanget genomfördes i VCEs museilokaler bland äldre traktorer, ett uppskattat tecken på välförvaltat arv. Produktionslyftet inledde om …

Läs mer

Lean med minST och Elektronikindustriföreningen 2 april

Notis · 2008-02-28

Under rubriken ”Konkurrenskraftig produktframtagning” arrangerar minST och Elektronikindustriföreningen (EIF) den 2 april ett seminarium i Göteborg kring hållbar utveckling och effektiv produktion. minST är KK-stiftelsens satsning inom expertkompetensprogrammen mot mikro- och nanosystemteknik. Eftermiddagen har inriktningen Elektronikproduktion, under vilken även Produktionslyftets …

Läs mer

Produktionslyftets första verksamhetsår

Notis · 2008-02-28

2007 var Produktionslyftets första hela verksamhetsår och det operativa arbetet har under året fokuserats på att skapa insikt hos företagen, erbjuda utbildning samt coachning i det praktiska arbetet. Dessa områden omfattar olika arbetssätt men har alla följt plan, någon del …

Läs mer

Effektivare processer för högre lönsamhet 3 april

Notis · 2008-02-28

Missa inte ett lika intressant som viktigt seminarium i Halmstad om Lean med konkreta exempel från olika företags förbättringsarbete. Den 3 april deltar representanter från organisationer som Ericsson, Starke Arvid, Universitetssjukhuset i Lund och Embalator Lagan Plast som föreläsare. Seminariet …

Läs mer

Hög aktivitet hos Rapid Granulator

Notis · 2008-02-28

Rapid Granulator i Bredaryd, ett av våra pilotföretag, genomförde i slutet av januari en Lean-introduktion för produktionspersonalen. Det var den första gruppen på företaget som fick introduktionen. Samtliga grupper har tidigare spelat Lean-spel, varför övningen ersattes med ”Svalan” (där pappersflygplan …

Läs mer

Brett och uppskattat om Lean i Årjäng

Notis · 2008-02-28

Teknikföretagen och Lars Höglund AB bjöd i mitten av februari in till ett uppskattat seminarium i Årjäng. Produktionslyftets Hans Reich visade omvärldsutvecklingen och berättade om Lean, medan Lars Höglunds vd Tage Abdersson berättade om företagets egen Lean-resa med mot- och …

Läs mer

SGF bjuder in till en Lean vårkonferens 6-7 mars

Notis · 2008-02-28

Sveriges Gjuteritekniska Förening (SGF) bjuder in till vårkonferens den 6-7 mars i Jönköping. Arrangemanget är ett samarbete mellan SGF, Swerea Swecast AB och Tekniska Högskolan i Jönköping. Årets konferens har tydlig Lean-inriktning med teman som produktivitet, lönsamhet samt strategisk kompetensförsörjning. …

Läs mer

Med det goda arbetet som grund

Ledare · Jimmy Andersson · 2008-01-28

Att Lean produktion är viktigt för svensk tillverkande industri är nog alla överens om. Samtidigt är det viktigt att introducera Lean-tänkandet med fokus på människan, att ge en rationalisering ett mänskligare ansikte. Det arbetar vi med på Volvo Penta i …

Läs mer

Kraftansträngningen gav mersmak och utdelning

Artikel · 2008-01-28

På Johpomek AB i Osby väcktes intresset för Lean redan för några år sedan. Trots nya begrepp och angreppssätt väcktes en nyfikenhet som kom att leda till företagets första Lean-fokuserade satsningar. I och med samarbetet med Produktionslyftet har alla delar …

Läs mer

Partner

Intressenter och finansiärer