Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida.

Fördjupning hos FM Mattsson i Mora

Notis · 2020-02-25

FM Mattsson Mora Group har en del av monteringsgruppen valts som pilotområde där de som första steg utarbetat ”en bra dag på jobbet”. I möte med styrgruppen har också samsynen säkerställts liksom planen för arbetet framåt. Eftersom detta är företagets fördjupningsresa diskuterades hur förbättringsarbetet fortsatt ska drivas och hur de redan etablerade förbättringstavlorna kan användas på bästa sätt. Mer information har Marjo Särkimäki.

Bakom ett strategiskt innovationsprogram

Notis · 2020-02-21

Produktion2030s programkontor har en egen logg som uppdateras en gång i veckan. Här skriver de om vad som händer i programmet och närliggande områden – en intressant inblick idriften av ett strategiskt innovationsprogram! Senaste inlägget kommer från Birgitta Öjmertz, som ju även Produktionslyftets programdirektör. Läs logginlägget här!

Hårdare miljökrav påverkar alla

Notis · 2020-02-20

EUs ledare Ursula von der Leyen har aviserat mycket hårda miljökrav som förmodligen kommer backas upp av både regelverk och lagkrav. Detta kommer att påverka industrin på ett avgörande sätt. Är vi förberedda? Enligt Sveriges ledande forskare inom hållbarhetsaspekter, Björn Johansson på Chalmers, står sig Sverige väl gentemot många andra länder och Produktion2030 har sedan starten adresserat dessa utmaningar i styrkeområdet Resurseffektiv produktion med Björn Johansson i spetsen. Enligt honom gäller det nu att akademin tillsammans med industrin tar till sig utmaningen på största allvar för att möta kraven. ”Vi står redo” – läs artikeln här!

Automation Region arrangerar inspirationsdag hos Produktionslyftsföretag

Notis · 2020-02-18

Välkommen till en inspirationsdag med seminarieprogram och fabriksvandring på Eberspächer i Nyköping. Torsdagen den 12 mars fokuserar besöket på verksamhetsutveckling med hjälp av automatisering och robotisering. Aktiviteten arrangeras av MITC, Eberspächer, Robotlyftet samt Automation Region och omfattar också en presentation av Produktionslyftet. Här kan du läsa programmet och anmäla dig – mer information har Niklas Olsson.

Ledarskap är nyckeln till att Sverige ska lyckas med Smart industri

Ledare · Christian Silvasti · Produktionslyftet · 2020-02-12

Många tror att Smart industri enbart berör digitalisering, robotisering och automatisering, men det är så mycket mer. Fokus måste ligga på att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna och ledarskapet är därav nyckeln till Smart industri. Detta är också Produktionslyftets fokus; att öka företagens förändringsvilja med avstamp i ett aktivt, stödjande och närvarande ledarskap.

Läs mer här

Dags för årets Monteringskonferens!

Notis · 2020-02-11

Svenskt Monteringsforum slår den 11 mars upp dörrarna till Monteringskonferensen där även vinnaren av Svenska Monteringspriset kommer att avslöjas. Priset tilldelas en eller flera personer som utvecklat organisation, produkt, system, teknik, metod, verktyg, eller någon form av hjälpmedel, som utgör ett industriellt föredöme och därmed bidrar till utveckling inom monteringsområdet. Dagen efter, den 12 mars, erbjuder Monteringsforum också ett studiebesök hos Scania – anmäl dig via länken ovan. Bilden visar 2019 års vinnare Filip Palmkvist och Robert Turesson med prisutdelare Hans Reich. Frågor besvaras av Daniel Gåsvaer.

Fördelat förbättringsarbete

Notis · 2020-02-06

Hos Lidhults Kök har de inlett arbetet med att utvärdera och utveckla daglig styrning i pilotgruppen liksom att reflektera över det gällande systematiska förbättringsarbetet – de är millimeternoggranna i allt de gör! Förbättringstavlans innehåll och utformning har satts och gruppens första förbättringsmöte har genomförts. De förslag som redan fanns i inkorgen har fördelats ut mellan gruppens deltagare. Efter bara dryga två månader med morgonmöten har de blivit bättre på att synliggöra problem som också löses fortare. De har bättre kontroll på läget i produktionen och har exempelvis insett att såga en order i taget ger bättre ordning, inget sorteringsarbete och färre materialvagnar. Det händer saker hela tiden, stora och små förändringar där allt ingår i ett strukturerat förbättringsarbete! Mer information har Malin Erikson.

Möjlighet att studera Japan

Notis · 2020-02-01

EU-Japan Center erbjuder en möjlighet att följa med på en femdagars studieresa till Japan i juni, med föreläsningar och besök i ett antal företag. Programmet kan sponsra små och medelstora med deltagaravgift och resekostnader. Här kan du läsa mer – för ytterligare information kontakta gärna Carolina Donnerin.

Nödvändigt arbete för struktur

Notis · 2020-01-30

Hos Månsarps Svets & Maskin driver de ett nödvändigt arbete för att strutukturera alla processer, där de sett ett behov av både daglig styrning och ett överlämningsmöte. Deras samlade erfarenheter efter det påbörjade arbetet är god och de har samtidigt identifierat nya behov som de inte såg från början, exempelvis en något otydlig affärsidé. Genom ett affärsstrategiskt samarbete mellan Almi Jönköping, Månsarp Svets & Maskin och Produktionslyftet har nu en tydlig och trovärdig affärsstrategi tagits fram – en mycket bra utveckling. Mer information har Lars-Gustaf Gustafsson.

Ny tvådagarskurs: Lean & Green

Notis · 2020-01-17

Denna helt nya kurs erbjuder träning i ett miljöförbättringsverktyg som framgångsrikt testats på ett antal företag. Kursen omfattar två heldagar med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar, inklusive hållbarhetsanalys av en process inom den egna verksamheten. En hemuppgift mellan kursdagarna ingår också.

Slöseri är allt som inte är nödvändigt av energi, råmaterial, utrustning, komponenter, mark, utrymme och arbetstid, för att uppfylla kundens behov. Med ”gröna Lean-glasögon” så blir riskerna för skada på människa och miljö de mest onödiga och på sikt de dyraste slöserierna, inte minst för klimatet.

Lean & Green är en påbyggnadskurs i gröna Lean-verktyg för dig som vill bygga och utveckla en hållbar organisation. I kursen används förbättringsverktyget Green Performance Map för miljö- och resurseffektiviseringar som också hjälper till att hitta möjligheter för en mer cirkulär ekonomi. Kursen genomförs av KTH Leancentrum i Södertälje med föreläsarna från KTH och RISE IVF. Mer information och anmälan hittar du här – mer vet också Johanna Strömgren.

Partner

Intressenter och finansiärer