Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida.

Utrullning av Produktionsinnovation

Notis · 2020-03-30

På Luleå tekniska universitet driver professor Anna Öhrwall Rönnbäck med stöd av Produktion2030 det kontinuerliga arbetet med produktionsinnovation. De håller som bäst på att förbereda en bredare utrullning för praktisk implementation av resultaten, något de gör i samarbete med Produktionslyftet. ”Det känns både inspirerande och roligt” – läs Annas text i Produktion2030s programkontorslogg här!

”Största misstaget? Att vi inte började tidigare!”

Artikel · 2020-03-25

Dörr & Portbolaget i Vittaryd avslutade sin 18-månaders Produktionslyftsresa i mars 2020. De har drivit sitt förändringsarbete på ett föredömligt sätt och har mängder av exempel på positiva effekter. Inför avslutet passade Produktionslyftet på att bjuda in representanter från det omgivande samhället så att fler fick möjlighet att imponeras av företagets nyvunna erfarenheter.

Läs mer om Dörr & Portbolaget

Resultat och kunskap från projekt inom Produktion2030

Notis · 2020-03-24

Produktion2030 arbetar för att underlätta för företag att på ett tidigt stadium se nya, forskningsbaserade möjligheter. Därför har de samlat material från projekt inom Produktion2030 vars resultat står till företagens förfogande. Genom samverkan mellan företag, akademi, institut liksom mellan Produktion2030 och Produktionslyftet så bygger vi ett bättre innovationsklimat – tillsammans stärker vi svensk industris konkurrenskraft! Här hittar du allt material!

Korta utvecklingsprojekt för små och medelstora företag

Notis · 2020-03-12

Det strategiska innovationsprogrammet LIGHTer, som tillsammans med Produktionslyftet bland annat genomfört Startprogrammet Go Global with LIGHTer, erbjuder nu en mycket bra möjlighet för små och medelstora företag (SMF) att snabbt och utan stor administration få finansiering för att utveckla sina idéer i korta projekt. Satsningen LIGHTer Småföretag har som syfte att utveckla SMF till högspecialiserade leverantörer av lättviktsteknologi åt svensk industri. Ambitionen är att mindre företag snabbt, och utan stor administration, ska få finansiering för att utveckla sina idéer i korta projekt. Alla teknikområden med bäring på lättvikt är välkomna; det är inte mycket som krävs av ansökan och projekten är ofta väldigt givande. Projekt kan sökas i två olika nivåer: Upp till 125 000 kronor där ingen medfinansiering krävs, och upp till 325 000 kronor där 50 procent medfinansiering krävs – läs mer om möjligheterna här. Har du frågor är du välkommen att kontakta Carolina Pettersson.

Sök till Svenska Leanpriset 2020!

Notis · 2020-03-04

Nu kan du söka till Svenska Leanpriset där Lean Forum utser det företag eller organisation som lyckats föredömligt med att utveckla sin verksamhet med stöd av Lean-filosofin. Detta genom att förbättra sina flöden, utveckla medarbetare och partner och arbeta framgångsrikt med problemlösning – läs mer och anmäl dig här! Sista dagen för inlämning till Svenska Leanpriset är den 30 april. Har du några frågor så kontakta gärna Johanna Strömgren.

Utveckling och fokus på rätt saker hos Ingelsten

Okategoriserade · 2020-03-03

Hos Ingelsten & Co i Anderstorp gjorde styrgruppen en mycket bra, informativ och tydlig presentation av sitt arbete hittills under Fas 1 som visar att det finns en tydlig koppling mellan nuläge, önskat läge och prioriterade utmaningar och principer. En stark samsyn finns liksom drivkraft att utvecklas. Pilotgruppen för daglig styrning har tagit fram ett första förslag på tavla för att visualisera sitt arbete vilken är både tydlig, omfattande och bra planerad. Första mötet har nyligen hållits där de nu börjar fånga upp avvikelser som ger dem möjlighet att utvecklas och fokusera på rätt saker. Mer information har Malin Ericson.

Fördjupning hos FM Mattsson i Mora

Notis · 2020-02-25

FM Mattsson Mora Group har en del av monteringsgruppen valts som pilotområde där de som första steg utarbetat ”en bra dag på jobbet”. I möte med styrgruppen har också samsynen säkerställts liksom planen för arbetet framåt. Eftersom detta är företagets fördjupningsresa diskuterades hur förbättringsarbetet fortsatt ska drivas och hur de redan etablerade förbättringstavlorna kan användas på bästa sätt. Mer information har Marjo Särkimäki.

Bakom ett strategiskt innovationsprogram

Notis · 2020-02-21

Produktion2030s programkontor har en egen logg som uppdateras en gång i veckan. Här skriver de om vad som händer i programmet och närliggande områden – en intressant inblick idriften av ett strategiskt innovationsprogram! Senaste inlägget kommer från Birgitta Öjmertz, som ju även Produktionslyftets programdirektör. Läs logginlägget här!

Hårdare miljökrav påverkar alla

Notis · 2020-02-20

EUs ledare Ursula von der Leyen har aviserat mycket hårda miljökrav som förmodligen kommer backas upp av både regelverk och lagkrav. Detta kommer att påverka industrin på ett avgörande sätt. Är vi förberedda? Enligt Sveriges ledande forskare inom hållbarhetsaspekter, Björn Johansson på Chalmers, står sig Sverige väl gentemot många andra länder och Produktion2030 har sedan starten adresserat dessa utmaningar i styrkeområdet Resurseffektiv produktion med Björn Johansson i spetsen. Enligt honom gäller det nu att akademin tillsammans med industrin tar till sig utmaningen på största allvar för att möta kraven. ”Vi står redo” – läs artikeln här!

Automation Region arrangerar inspirationsdag hos Produktionslyftsföretag

Notis · 2020-02-18

Välkommen till en inspirationsdag med seminarieprogram och fabriksvandring på Eberspächer i Nyköping. Torsdagen den 12 mars fokuserar besöket på verksamhetsutveckling med hjälp av automatisering och robotisering. Aktiviteten arrangeras av MITC, Eberspächer, Robotlyftet samt Automation Region och omfattar också en presentation av Produktionslyftet. Här kan du läsa programmet och anmäla dig – mer information har Niklas Olsson.

Partner

Intressenter och finansiärer