Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida.

Partssamverkan för attraktivt arbete och konkurrenskraft

Notis · 2019-10-10

Den 21 november 2019 mellan 12:30 och 17:00 är du välkommen till Stockholm och AFoUs – Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv – inspirationsdag för utveckling av framtidens arbeten och arbetsplatser. Årets dialogseminarium handlar om den svenska modellen i arbetslivet med särskilt fokus på betydelsen av partssamverkan för utveckling av attraktiva arbeten och konkurrenskraftiga organisationer. Detta är det fjärde strategiska dialogseminariet arrangerat av nätverket AFoU i nära samverkan med arbetsmarknadens parter i nätverkets referensgrupp. Mer vet Ulrika Harlin.

Lean-rapporter från ”down under”

Notis · 2019-10-07

Helena Lidelöw – Lindbäcks Bygg/Luleå tekniska universitet/Lean Forum Bygg – har under tre veckor i höst varit gästprofessor på Western Sydney University i Australien. Under Lean Forum Byggs styrelselogg skriver hon om sina upplevelser och reflektioner från ”down under”; mycket intressant även för den som inte är verksam inom byggsektorn men har ett intresse för Lean. Här kan du läsa inläggen: 23 september, 24 september, 25 september, 26 september, 27 september, 30 september, 1 oktober och 2 oktober. Mer information har Björn Stenvall.

Lyft blicken mot hållbarhetsutmaningarna

Ledare · Martin Kurdve, forskare RISE IVF · Monica Bellgran, professor KTH · Johanna Strömgren, föreståndare KTH Leancentrum · 2019-09-30

När vi arbetar med införande av Lean i Produktionslyftet tar vi ofta upp hur Lean-arbetet ska fungera utan konflikter med miljö och arbetsmiljöledningssystem. Det har även blivit alltmer fokus på att ha hållbarhet i centrum för produktionssystemet och vi hoppas att fler företag vill åstadkomma ett grönt produktionssystem i sina fabriker och verksamheter eftersom det börjar bli bråttom – vi har bara några tiotal år på oss att bli verkligt klimatneutrala

Läs ledaren här

100 Lean-kurser med ständiga förbättringar

Artikel · 2019-09-30

Den första kursen fick de ringa runt och sälja in till halva priset, den andra fick de ställa in … I somras genomfördes den 100e kursen av Chalmers och Produktionslyftets Lean-kurs på 7,5 högskolepoäng, idag en framgångssaga för både arrangör och deltagare. Vi passade på att prata lite historia med människorna bakom utbildningen.

Läs hela artikeln här

Smarta lösningar med nystartade teknikbolag

Notis · 2019-09-30

Söker ni efter nya eller alternativa tekniska och digitala lösningar för att utveckla er verksamhet och era processer? Fler företag skulle vinna på att hitta samarbeten med nystartade teknikbolag (startups). Stora företag som ABB och Ericsson har länge samarbetat med startups; i Tillväxtverkets arbete med Smart industri erbjuds nu samma möjligheter till små och medelstora industriföretag. Det handlar om att öka hastigheten och få tillgång till ny teknologi, men lika mycket om att lära sig nya sätt att arbeta i korta projekt och få tillgång till kompetens som annars kan vara svår att knyta till sig. Med Ignite Sweden genomför Tillväxtverket därför Startup Sweden Bootcamp Industri den 4-5 december i Stockholm. Välkommen med din anmälan! Mer information har Birgitta Öjmertz.

Väl genomförd layoutförändring hos Acron

Notis · 2019-09-29

Hos Acron i Anderstorp har nu de viktigaste nyckeltalen identifierats och genom goda diskussioner kring vad som mäts, vem som mäter och registrerar, när och hur de följs upp etcetera finns nu både rutiner och samsyn kring detta. En välplanerad layoutförändring i produktionen är nu genomförd och i samband med det har de första tre stegen i 5S genomförts med mycket bra resultat. En handlingsplan kring reklamationer ska genomföras där resultatet noggrant ska följas upp och eventuella nya rutiner implementeras på bred front. Detta arbete prioriteras under en tid framöver. Mer information har Malin Erikson.

Lean Forum konferens med Produktionslyftet

Notis · 2019-09-28

Glöm inte att boka din plats på konferensen Lean Forum 16-17 oktober 2019 i Södertälje. Årets program innehåller en mängd sessioner som utmanar även dig som arbetat med Lean ett bra tag. Lean Forum presenterar ett imponerande program – läs mer här – med några av våra mest välrenommerade företag: Scania, Saab Aeronautics Scania, Astra Zeneca, SKF, Volvo Cars … Produktionslyftet kommer att finnas på plats med rollup och medarbetare på plats som kan svara på frågor. Vi är dessutom extra stolta över att ett av ”våra” företag, Rosendals Trädgård, finns representerade i plenum där VD Tin-Tin Jersild föreläser under rubriken ”Från kris till harmoni genom Lean”. Här kan du boka din plats på konferensen – mer information har Rikard Sjöström.

Slutsummering hos VBG i Vänersborg

Notis · 2019-09-27

Hos VBG Truck Equipment i Vänersborg har de börjat summera sitt arbete inför slutseminariet med Produktionslyftet. Företaget har kommit långt med avseende på att fatta mer faktabaserade beslut samt bryta ner verksamheten i nyckeltal. Fokus framöver handlar mycket om att därigenom följa upp uppnådda resultat. Mer information har Markus Lundgren.

Årligt strategimöte med Produktionslyftets styrelse

Notis · 2019-09-13

I slutet av augusti hade Produktionslyftets styrelse sitt årliga lite längre strategimöte. I år ingick både ett besök hos Bror Tonsjö, med en mycket uppskattad presentation av VD Clas Tengström, och samtal med ledningen från RISE kring hur vi kan göra ännu mer och bättre tillsammans. Vi hade även interna diskussioner med Produktionslyftets ansvariga för inspiration, utbildning och coachning. På bilden från vänster: Lars-Henrik Jörnving (Scania, styrelsemedlem), Tommy Thunberg Bertolone (IF Metall, styrelsemedlem), Birgitta Öjmertz, RISE/Produktionslyftet, programdirektör), Göran Johnsson (styrelseordförande), Mats Björkman (Linköpings universitet, styrelsemedlem), Dan Carlsson (RISE/Produktionslyftet, ansvarig inspiration), Gaute Knutstad (SINTEF Manufacturing/Produktivitetsspranget, adjungerad – Gaute har motsvarande roll i norska systerprogrammet Produktivitetsspranget som Birgitta har i Produktionslyftet), Richard Berglund (RISE/Produktionslyftet, ansvarig coachning), Stina Wollenius (Glasgruppen, styrelsemedlem), Peter Johansson (Teknikföretagen, styrelsemedlem) och Annika Nilsson (RISE/Produktionslyftet, administration). Saknas på bilden gör Malin Larsson (Vattenfall, styrelsemedlem) och Anette Winter (Chalmers/Produktionslyftet, ansvarig utbildning). Mer information har Birgitta Öjmertz.

Reflektioner i vacker miljö

Notis · 2019-09-09

Så är vi samlade vid det tidigare Produktionslyftsföretaget Rosendals Trädgård för årets reflektionsdagar. Dryga 30-talet aktiva inom programmet är på plats för reflektion, inspiration och diskussion kring Produktionslyftets utveckling – två spännande dagar att se fram emot! Mer information har Björn Stenvall.

Partner

Intressenter och finansiärer