Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida.

Engagemang och förändringsvilja

Notis · 2021-03-02

Abetong Vislanda S i Vislanda har ett ordentligt driv i arbetet. I början av februari genomfördes en mycket bra värdeflödesanalys där de tog fram sex olika värdeflöden. Dessa kommer de att arbeta vidare med genom att analysera dem på egen hand och bryta ner dem till mer hanterbara flöden inför nästa träff. Personalen är verkligen engagerade och visar på en stor förändringsvilja. Mer information har Christian Silvasti.

Sök till Svenska Leanpriset 2021!

Notis · 2021-02-26

Från februari till och med april är det möjligt att söka till Svenska Leanpriset för 2021! Alla företag och organisationer (hela eller delar av) med verksamhet i Sverige och som arbetar med Lean-tänkande är välkomna att söka, något som flera Produktionslyftsföretag anammat under tidigare år. Svenska Leanpriset delas ut årligen på Lean Forums konferens som i år arrangeras i oktober. För mer information och anmälan klicka här!

Lean & Green – en kurs för nästa steg i Lean-arbetet!

Notis · 2021-02-23

Lean & Green är en påbyggnadskurs i gröna Lean-verktyg för dig som vill bygga och utveckla en hållbar organisation. I kursen används förbättringsverktyget Green Performance Map för miljö- och resurseffektiviseringar som också hjälper till att hitta möjligheter för en mer cirkulär ekonomi. Kursen genomförs på distans och börjar den 11 mars. För program och anmälan klicka här – mer information har Martin Kurdve.

Förbättringsaktiviteter, nya rutiner och nyckeltal

Notis · 2021-02-22

Lidhults i Småland planerar som bäst för innehållet i Produktionslyftets tredje och sista fas innan avslut i april/maj. Vi ser en ökad flexibilitet i produktionen genom rotation, fokus på att få måleriet att hantera högre orderingång och en ökad information kring status gällande inkommande material. Styrgruppen har tagit fram en ny tavla som är uppdelad på ett sätt som tydligt visar status på till exempelvis pågående förbättringsaktiviteter, nya rutiner och nyckeltal. Det är roligt att se drivet mot förbättring med ett klimat som tillåter alla att rapportera och åtgärda fel och att tillsammans lösa de utmaningar som finns. Mer information har Malin Erikson.

”Förändringsledare och coach” öppen för anmälan

Notis · 2021-02-20

Kursen ”Förändringsledare och coach” startar den 11 mars med total sju digitala träffar och vänder sig till coacher samt förändringsledare i företag som arbetar i linje med Produktionslyftets principer. Du kan ha ett formellt chefskap, ett ansvar för att driva förändring eller en konsultativ roll. Några kommentarer från tidigare deltagare: ”Den gav jättemycket och dessutom tillfälle för mig och min kollega att coacha varandra – väldigt kul, väldigt nyttigt!” ”Tiden mellan kurstillfällena gav bra tid för reflektion med hemuppgifter, att smälta vad som sagts och göra något konkret av det.” Kursen genomförs digitalt och kostar 14 500 kronor exklusive moms. Sista anmälningsdag är den 3 mars – anmäl dig här! Mer information har Annika Nilsson.

Effektivt arbetsupplägg i Vetlanda

Notis · 2021-02-18

Det var en mycket bra dag i mitten av februari i Vetlanda hos Hydal Aluminium med diskussioner kring deras målbild. Här tillkom både ”knorr och spets” med genomgång och prioritering av företagets utmaningar. Även ett aktivt, uppföljande och coachande ledarskap stod på agendan med uppföljande rangordning av det utkast på principer som arbetats fram. Dessutom uppstart av pilotgruppen – en effektiv arbetsdag! Mer information har Lars-Gustaf Gustafsson.

Årets Monteringskonferens – nya krav på monteringen i klimatomställningens spår

Notis · 2021-02-16

Svensk industri påverkas av nya krav och utmaningar men också möjligheter. Monteringskonferensen tittar på några av dessa relaterat till hårdvara, mjukvara och uppkoppling och hur de relaterar till montering. Under dagen presenteras också ett arbete där IT integrerats smart i produktionen och på så sätt lyckats uppnå en mer effektiv montering. Dessutom lyfts två konkreta exempel på det alltid aktuella ämnet flexibel automation; läs hela programmet här. Det blir en dag som bjuder på massor av inspiration och framåtanda: Datum 17 mars, 10:00-15:00, kostnad 1000 kronor exklusive moms, sista anmälningsdag den 15 mars. Länk till mötet skickas dagen innan konferensen till den e-postadress som angetts i anmälan – anmäl dig här! Mer information har Annika Nilsson.

Digitalt seminarium kring hållbart ledarskap

Notis · 2021-02-12

Under Science Week 2021 hade KTH Leancentrum 560 anmälda till vår dag med fokus på ”Leda hållbart med Lean”; som flest hade vi knappt 400 deltagare med samtidigt! Talarna täckte området ”Hållbart ledarskap” från forskning till praktiskt utförande i både små och stora företag. Saltå Kvarn representerade både MatLust och Produktionslyftet med sin presentation. De lyfte flera gemensamma framgångsfaktorer som exempelvis en tydlig värdegrund, systematik och struktur, förmåga att förklara varför/vad/hur samt stöd och vilja från högsta ledningen. Den stora utmaningen är den psykosociala frågan i ett allt mer digitaliserat arbetsliv. Utvärderingen visar att ämnet är högaktuellt och att deltagarna uppskattar den här typen av seminarium med bredd från såväl akademi som näringsliv med avslutande paneldebatt. Vi kan se att det inte bara är inom akademien som livslångt lärande är viktigt, utan även de mogna företagen fokuserar på det. Mer information har Johanna Strömgren.

Samverkan, delaktighet och ökad förståelse för flödet

Notis · 2021-02-08

I slutet av förra året avslutade Produktionslyftet sitt arbete hos Frohe AB på Tyresö med en överlämning. Samtliga ledare på företaget deltog under dagen för att på ett bra sätt involveras i det fortsatta arbetet. Under förmiddagen besöktes produktionen och kontoret för att se det som grupperna har arbetat med under denna resa. Framförallt fick vi en genomgång av hur de arbetar med de visuella tavlorna som nu finns på många ställen på företaget och som ständigt utvecklas. Vi fick bland annat ta del av hur de styr sina dagar och hur de arbetar med sina förbättringar och standardisering av arbetssätt. I en workshop senare på dagen samlades tankar in kring resan som varit. De effekter som lyftes fram var en ökad samverkan, delaktighet och ökad förståelse kring hela flödet. Gruppen berättade också att de nu har ett ökat kund- och leverantörsfokus och att de även ökat sitt slöseritänk och målfokus. Trots en mängd utmaningar under förra året har de utfört ett mycket bra arbete och lyckats bibehålla en bra nivå. Mer information har Marjo Särkimäki.

Effektiv framdrift med daglig styrning

Notis · 2021-02-04

Med tanke på corona-läge och avrådan till resor har Stacke Mattsson i Gnosjö arbetat en del på egen hand med handledning via Teams. Det fungerar bra med sammanfattning av nuläge, framtida läge och utmaningar utan att fastna i kringdiskussioner. De kommer att fortsätta att jobba själva växelvis med coachning kring principer och värderingar. I fokus ligger också arbetet med daglig styrning och tavlans funktioner, en förutsättning för att komma vidare på ett effektivt sätt. Mer information har Daniel Gåsvaer.

Partner

Intressenter och finansiärer