Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida.

Metodikutveckling för distanscoachning

Notis · 2020-05-22

Med tanke på pandemin har Produktionslyftet intensifierat arbetet med metodikutvecklingen för distanscoachning. Vi har tidigare varvat coachning på plats hos en del företag med telefon- och Skypemöten, men nu utvecklar vi distanscoachningen mot en ny nivå. Med våra tidigare erfarenheter samt erfarenheter från exempelvis Produktion2030s distansgenomförda teknikworkshoppar så utvecklar vi metodiken ytterligare. De utmaningar vi ser är bland annat hur det går att skapa interaktion på distans och vilka tekniska lösningar som är mest lämpliga. Dessa frågor går till viss del hand-i-hand och kommer att vara i fokus den närmaste tiden då vi ytterligare utvecklar vår förmåga att coacha på distans. Mer information har Malin Hallin.

Söker ert företag nya möjligheter inom Smart industri/Industri 4.0?

Notis · 2020-05-20

Move to 4.0 är ett europeiskt samarbete för att hjälpa företag att utveckla sitt arbetssätt runt Smart industri. Som företag erbjuds ni vara med i två webbinarier kring utmaningar och möjligheter med Smart industri. Webbinarierna äger rum den 9 juni och den 25 augusti. Ett antal företag kommer sedan väljas ut för att få hjälp med att ta fram sin färdplan kring detta. Anmäl dig här – mer information har Mikael Andersson.

Driv och uppföljning i Anderstorp

Notis · 2020-05-20

Hos Ingelsten & Co i Anderstorp har styrgruppen ett starkt driv, de ser lösningar och också genomför mycket. De har bland annat tagit fram en digital liggare för offertprocessen vilket ger dem möjlighet till mätning och uppföljning. För uppföljning av nya ordrar har de tagit fram en ny tavla som nu är i bruk. Mer information har Malin Erikson.

Uppdaterad möjlighet att studera Japan

Notis · 2020-05-13

Vi har i en tidigare notis nämnt detta, men under rådande omständigheter är det nya datum som gäller. Det är EU-Japan Center som erbjuder en möjlighet att följa med på en femdagars studieresa till Japan med föreläsningar och besök i ett antal företag. Programmet kan sponsra små och medelstora med deltagaravgift och resekostnader. Här kan du läsa mer – för ytterligare information kontakta gärna Carolina Donnerin.

Engagemang på topp i Växjö

Notis · 2020-04-16

Hos Willo AB i Växjö har styrgruppen nått samsyn kring deras närmaste utmaningar. De har gått noggrant tillväga och diskuterat både utmaningar liksom principer och arbetssätt/metoder och hur allt hänger ihop. Nu har precis arbetet med den första pilotgruppen startat och engagemanget är på topp för att gå till handling och jobba praktiskt mot uppsatta mål. Mer information har Sylvia Kiellarson.

Nyttiga länkar från Tillväxtverket

Notis · 2020-04-15

Effekterna av covid-19 är svåra att hantera för alla, inte minst för företagen, och det är många företag som har en mycket tuff situation nu. Här kommer några länkar med viktig information som kan vara till nytta: Samlad information till företag från myndigheterna på verksamt.se. Ansökan om korttidsarbete öppnade den 7 april, så här går ansökan till. Myndighetens ”Frågor och svar” om korttidsarbete uppdateras löpande – läs mer här.

Implementering av nytt produktionssystem i Eskilstuna

Notis · 2020-04-06

I mitten av mars följde Eskilstuna Elektronikpartner AB (Eepab) upp alla pågående aktiviteter kring sitt nya produktionssystem Eepab 2.0 samt implementeringen i verksamheten. Företaget är synkroniserat kring detta och de fortsätter arbetet med att plocka in utvalda delar från sin tidigare framtagna digitaliseringsstrategi. På grund av Covid-19 följs leveransläget minut för minut, men läget är ännu under kontroll och planer finns. Mer information har Niklas Olsson.

Utmaningar, ambitioner och principer i Norrhult

Notis · 2020-03-31

Trä AB KG List i Norrhult har kommit fram bra i arbetet och de utmaningar, ambitioner och principer som är framtagna är drivande för framtiden. Ledningen hade fram till mitten av mars gjort ett stort arbete trots tidspress och fått ihop en bra bild att presentera för en kommande pilotgrupp. Med tanke på rådande omständigheter återstår det att se hur arbetet framåt ska planeras. Mer information har David Andersson.

Utrullning av Produktionsinnovation

Notis · 2020-03-30

På Luleå tekniska universitet driver professor Anna Öhrwall Rönnbäck med stöd av Produktion2030 det kontinuerliga arbetet med produktionsinnovation. De håller som bäst på att förbereda en bredare utrullning för praktisk implementation av resultaten, något de gör i samarbete med Produktionslyftet. ”Det känns både inspirerande och roligt” – läs Annas text i Produktion2030s programkontorslogg här!

”Största misstaget? Att vi inte började tidigare!”

Artikel · 2020-03-25

Dörr & Portbolaget i Vittaryd avslutade sin 18-månaders Produktionslyftsresa i mars 2020. De har drivit sitt förändringsarbete på ett föredömligt sätt och har mängder av exempel på positiva effekter. Inför avslutet passade Produktionslyftet på att bjuda in representanter från det omgivande samhället så att fler fick möjlighet att imponeras av företagets nyvunna erfarenheter.

Läs mer om Dörr & Portbolaget

Partner

Intressenter och finansiärer